Archive for the Túžby Category

Jóni ako kvet

Každé ženské pohlavie je výnimočné, krásne a magické. Jedinečnosť a rozmanitosť ženského pohlavia, Jóni, sa stáva v dnešnej dobe čoraz viac diskutovanou témou. Stretávame sa s prípadmi, kedy ženy pod tlakom partnerov, médií, spoločnosti nadobudli názor že ich pohlavie, Jóni, nie je v poriadku. Vzhľadom na tentoPokračovať