Zdieľanie ako prehlbovanie intimity vo vzťahu

Čo je intimita?

Intimita je dôvernosť, blízkosť, tajnosť a intimita je aj o zraniteľnosti. Je o prepojení so sebou a s druhým. Vytvorením dôvernosti. Je to odvaha nazrieť do svojho vnútra a do vnútra druhých.

To nás môže prepájať s našou zraniteľnou časťou. S našimi hranicami a potrebou ochrany. Je dôležité ich rozpoznať a uznať. A ak sme v bezpečí, nazrieť, čo je na druhej strane za hranicou.

Na druhej strane môže intímnosť, dôvernosť priniesť spolupatričnosť. Môcť patriť niekam, byť súčasťou väčšieho celku. Žiť život v objatí. Naozaj intímny neznamená len telesne intímny. Zdieľanie intimity v emóciách, v myšlienkach, v skúsenostiach prináša plnú hĺbku pochopenia a žitia slova intimita.

Cítite dostatok intimity v živote? Máte ju s kým zdielať?

  • Spojte sa so svojím dôverníkom. Ktokoľvek to je a akokoľvek blízko či ďaleko je. Vypýtajte si dovolenie pre zdieľanie.
  • Dohodnite si dátum a čas. Vytvorte naň priestor vo svojom kalendári. Rovnako, alebo ešte dôležitejší, ako pracovné stretnutie.
  • Vytvorte si čas a priestor pre zdieľanie. Nikým a ničím nerušený. Kde každý z vás bude mať možnosť sa vyjadriť rovnakým dielom. Odvaha a vzájomný rešpekt nech vás vedú.
  • Skamaráťte sa s “big talk”. “Small talk”, alebo reči “o počasí” nechajte na iné momenty. Vytvorte si možnosť otvoriť sa veľkým témam. Občas sa ich bojíme. Môžu priniesť zmenu. A “systém sa bráni zmene”, ako vraví jeden z termodynamických zákonov. Ale ďalší vraví, že keď systém zmenu prijme, bráni sa ďalšej. A niekde inde sa vraví, že zmena je jediná istota. Skúsme sa spojiť s možnosťou zmeny a jej možného prínosu. A aj keď prinesie dočasne búrku, po búrke sa častokrát ľahšie dýcha a je sviežejšie. Samozrejme znovu s rešpektom a s láskou k sebe samej/ému a k sebe navzájom.
  • Čo ma dnes urobilo šťastnou/ým? Čo ma dnes trápi? Alebo v posledných dňoch, rokoch?
  • Stanovte si čas na zdieľanie a nerušte tento čas tomu, kto zdieľa. Môžu to byť tri minúty, alebo viac na jednu otázku. Vymeňte sa. Keď budete potrebovať, dohodnite si ďalšie kolo, alebo dlhší čas na zdieľanie.
  • Vo svojom čase zdieľajte za seba. Nereagujte na zdieľanie partnera, nedávajte nevyžiadané rady. V čase po zdieľaní, ak si niektorá strana radu pýta, môžete zareagovať.
  • Neutešujte sa navzájom. Buďte plne prítomný, súcitný. Utešovanie môže zastaviť prípadné slzy. Plač môže byť liečivý. Nemusíte nič robiť. Vaša prítomnosť je to najdôležitejšie.
  • Ak ste vypovedali všetko, čo bolo potrebné a už vás nič ďalšie neťaží, preverte si, či sú na tom obidve strany rovnako. Ak áno, ukončite stretnutie poďakovaním, objatím, alebo iným spôsobom, ktorý sa práve hodí a je pre obidve strany v poriadku.

Zdieľanie.

Tak prirodzená a tak málo využívaná technika ako sa priblížiť. K sebe, k partnerovi/ke, k mame, k otcovi, k priateľom. Veľmi odporúčam opakovať pravidelne. Dovoľte si byť intímni, je to zadarmo.

Autorka textu: Lucia Pajszerová

Mohlo By vás zaujímať

Prehlbovanie intimity

Inšpirácia na vedomejší a pomalší intímny zážitok cez tvoju vlastnú skúsenosť.

Starostlivosť o prsia

❁ Zcitlivenie nervových dráh priamo prepájajúcich bradavky a klitoris čo rozprúdi cirkuláciu energie. ❁ Prepojenie celého tela s našou vnútornou extázou. ❁ Prevencia pred vznikajúcimi cystami alebo inými vážnejšími problémami prsníkov.

Masáž erotogénnych zón pre ženy

Vyživujúca podpora pre otvorenie sa potešeniu, vedúce k väčšej schopnosti zažívať celotelové orgazmické zážitky.