“Tantrická masáž?” Nepoznaný dotyk zmyselnosti.

Dotyk hrá v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu. Zámerom tantrickej práce s telom je dotykmi uvoľniť a rozprúdiť energie v tele a spustiť nepoznané procesy.

Tantrická práca s telom pracuje so sexuálnou energiou ako so základnou životnou esenciou, z ktorej sa rodí život.

Dotknite sa svojich tiel, sŕdc a duší. Zažite dobrodružstvo zdieľania energií. Doprajte si liečenie a následnú radosť z prežívania vzťahov na novej, doteraz nepoznanej úrovni.

Možno vás to prekvapí, ale tantrická masáž v skutočnosti neexistuje. Nemá tradíciu a je veľmi ťažko definovateľná. Často sa za pojem tantrická masáž skrývajú erotické služby alebo erotické masáže.

Pri tantrickej práci s telom ide v prvom rade o láskyplný vedomý dotyk, ktorého zámerom je priviesť prijímajúceho do stavu maximálneho uvoľnenia. Tento stav umožňuje veľmi účinne precítiť nabudené energie.

Tantrická práca s telom, čo by bolo asi lepšie pomenovanie ponúka spoznanie seba a energetických tokov v našich telách.

Nová dimenzia milostného života

Telo je vnímavejšie na zmyslové podnety – aj jemný dotyk dokáže spôsobiť doslova búrku v tele. Počas masáže sa môžu uvoľniť dlho zadržiavané energie alebo stagnácie na fyzickej i citovej úrovni.

Proces tantrickej práce s telom je tak prospešný nielen pre telo ale aj pre dušu.

Dovoľte si prijímať.

Zážitok z tantrickej práce s telom môže byť naozaj veľmi hlboký. Ide o niečo nové, neobyčajné, prirovnal by som to napríklad k sushi. Treba však povedať, že jedinečnú a lahodnú chuť tohoto gastronomického skvostu si nevychutná každý.

Tantrickej práca s telom nám ponúka dostať sa do kontaktu so sebou samým, so svojím telom a v neposlednom rade umožňuje zážitok, ktorý je pre veľa ľudí v dnešnej dobe nepoznaný – dovoliť si prijímať.

Z našej skúsenosti vieme, že často by sme sa rozdali, urobili veľa vecí pre druhých, či už z úprimnej snahy pomôcť, alebo jednoducho preto, lebo nevieme povedať NIE. Nie sme však zvyknutí dopriať rovnakou mierou sebe, či dostávať priehrštím od druhých. Dovoliť si prijímať a dostávať je však prvým predpokladom na to, aby ste si vychutnali tantrickú masáž.

Techniky a zážitky.

Čas strávený na masáži je výlučne o prijímaní a dostávaní na fyzickej, mentálnej a najmä energetickej úrovni. Nakoľko je tantrická masáž len všeobecný ťažko definovateľný pojem, zahŕňajúci niekoľko druhov masáží a techník, je vhodné mať vopred zámer, s ktorým do procesu vstúpite.

Masáž môže mať charakter čisto relaxačný, kedy prichádza k hlbokej a silnej regenerácii, vďaka nabudenej energii. Iný druh masáže môže pracovať so sexuálnou energiou, kde sa však nejedná o bezúčelnú sexuálnu stimuláciu, ale o dômyselne prepracovaný systém, ktorý človeka môže posunúť do iných vibrácií, do stavu rozšíreného vedomia. Zážitok spojený s týmto procesom je len ťažko opísateľný. Ďalší rozmer tantrických masážnych techník, kombinovaný s poznatkami o ľudskom tele a jeho meridiánoch, nám pomáha identifikovať rôzne energetické stagnácie v tele a umožňuje aj ich rozprúdenie.

Hranica intimity.

Je pravdou, že pri  masáži sa pracuje s celým telom, nevynímajúc yoni a lingam (tantrické pomenovanie pre ženské a mužské pohlavné orgány).

Zámerom práce so sexuálnou energiou je jej nabudenie a následné rozvádzanie po tele. Stupeň intímneho dotyku závisí vždy od pocitu a voľby prijímajúceho. Čím viac sa dokáže uvoľniť, tým hlbší proces môže nastať.

Pri tantrickej práci s telom ide často o veľmi silný emotívny i fyzický zážitok, ktorý pretrváva aj niekoľko dní. Je preto vhodné si na masáž vyhradiť dostatok času a po nej zostať v pokoji a vnímať nové energie, tak dlho, ako si vaše telo bude žiadať.

Energia vôkol nás.

Tantra nás učí, že všetko na tomto svete je vytvorené z energie, a to zo sexuálnej energie. My sami sme rovnako stvorení zo sexuálneho spojenia našich rodičov.

Hovorí o jednom druhu energie, ktorý však môže mať rôzne podoby – podoby lásky, radosti, potešenia ale aj strachu či nenávisti. Pre naše šťastie je dôležité uvedomovať si všetky tieto formy základnej sexuálnej energie a vedome s nimi pracovať.

Aj sem vás môže priviesť tantrická práce s telom. Do sveta vibrácií, uvoľnenia a objavenia nového rozmeru seba samých – cez to, čo všetko dokážete pomocou vášho tela vnímať. Môže vám pootvoriť dvierka a pomôcť nazrieť do hlbín svojho vnútra.

Čím lepšie budete poznať seba, tým harmonickejšie môžete vytvárať svoje vzťahy na všetkých úrovniach fyzického, citového i hlbšieho duševného spojenia.

Autor textu: Martin Vrabko

Mohlo by vás zaujímať.