“Tantrická masáž?” Nepoznaný dotyk zmyselnosti.

Dotyk hrá v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu. Zámerom tantrickej práce s telom je dotykmi uvoľniť a rozprúdiť energie v tele a spustiť nepoznané procesy.

Tantrická práca s telom pracuje so sexuálnou energiou ako so základnou životnou esenciou, z ktorej sa rodí život.

Dotknite sa svojich tiel, sŕdc a duší. Zažite dobrodružstvo zdieľania energií. Doprajte si liečenie a následnú radosť z prežívania vzťahov na novej, doteraz nepoznanej úrovni.

Masáž s “Happy End-om” alebo hlboký a extatický zážitok?

Možno vás to prekvapí, ale tantrická masáž v skutočnosti neexistuje. Nemá tradíciu a je veľmi ťažko definovateľná. Často sa za pojem tantrická masáž skrývajú erotické služby alebo erotické masáže.

Pri tantrickej práci s telom ide v prvom rade o láskyplný vedomý dotyk, ktorého zámerom je priviesť prijímajúceho do stavu maximálneho uvoľnenia. Tento stav umožňuje veľmi účinne precítiť nabudené energie.

Tantrická práca s telom, čo by bolo asi lepšie pomenovanie ponúka spoznanie seba a energetických tokov v našich telách.

Telo je vnímavejšie na zmyslové podnety – aj jemný dotyk dokáže spôsobiť doslova búrku v tele. Počas masáže sa môžu uvoľniť dlho zadržiavané energie alebo stagnácie na fyzickej i citovej úrovni.

Proces tantrickej práce s telom je tak prospešný nielen pre telo ale aj pre dušu.

Aký dotyk ženy milujú?

Úžasná metóda ako prebudiť erotogénne zóny na celom tele..

Pre ženy:

 • Prebudenie a scitlivenie tela.
 • Objavenie nových erotogénnych zón.
 • Príprava ženského tela na hlboký extatický zážitok.

Pre mužov:

 • Ako sa dotýkať ženy?
 • Spoznanie ženského tela a jeho citlivosti.
 • Osvojenie si princípov plynutia a pomalého prístupu k ženskému telu.

Dovoľte si prijímať.

Zážitok z tantrickej práce s telom môže byť naozaj veľmi hlboký. Ide o niečo nové, neobyčajné, prirovnal by som to napríklad k sushi. Treba však povedať, že jedinečnú a lahodnú chuť tohoto gastronomického skvostu si nevychutná každý.

Tantrickej práca s telom nám ponúka dostať sa do kontaktu so sebou samým, so svojím telom a v neposlednom rade umožňuje zážitok, ktorý je pre veľa ľudí v dnešnej dobe nepoznaný – dovoliť si prijímať.

Z našej skúsenosti vieme, že často by sme sa rozdali, urobili veľa vecí pre druhých, či už z úprimnej snahy pomôcť, alebo jednoducho preto, lebo nevieme povedať NIE. Nie sme však zvyknutí dopriať rovnakou mierou sebe, či dostávať priehrštím od druhých. Dovoliť si prijímať a dostávať je však prvým predpokladom na to, aby ste si vychutnali tantrickú masáž.

Techniky a zážitky.

Čas strávený na masáži je výlučne o prijímaní a dostávaní na fyzickej, mentálnej a najmä energetickej úrovni. Nakoľko je tantrická masáž len všeobecný ťažko definovateľný pojem, zahŕňajúci niekoľko druhov masáží a techník, je vhodné mať vopred zámer, s ktorým do procesu vstúpite.

Masáž môže mať charakter čisto relaxačný, kedy prichádza k hlbokej a silnej regenerácii, vďaka nabudenej energii. Iný druh masáže môže pracovať so sexuálnou energiou, kde sa však nejedná o bezúčelnú sexuálnu stimuláciu, ale o dômyselne prepracovaný systém, ktorý človeka môže posunúť do iných vibrácií, do stavu rozšíreného vedomia. Zážitok spojený s týmto procesom je len ťažko opísateľný. Ďalší rozmer tantrických masážnych techník, kombinovaný s poznatkami o ľudskom tele a jeho meridiánoch, nám pomáha identifikovať rôzne energetické stagnácie v tele a umožňuje aj ich rozprúdenie.

Hranica intimity.

Je pravdou, že pri  masáži sa pracuje s celým telom, nevynímajúc yoni a lingam (tantrické pomenovanie pre ženské a mužské pohlavné orgány).

Zámerom práce so sexuálnou energiou je jej nabudenie a následné rozvádzanie po tele. Stupeň intímneho dotyku závisí vždy od pocitu a voľby prijímajúceho. Čím viac sa dokáže uvoľniť, tým hlbší proces môže nastať.

Pri tantrickej práci s telom ide často o veľmi silný emotívny i fyzický zážitok, ktorý pretrváva aj niekoľko dní. Je preto vhodné si na masáž vyhradiť dostatok času a po nej zostať v pokoji a vnímať nové energie, tak dlho, ako si vaše telo bude žiadať.

Energia vôkol nás.

Tantra nás učí, že všetko na tomto svete je vytvorené z energie, a to zo sexuálnej energie. My sami sme rovnako stvorení zo sexuálneho spojenia našich rodičov.

Hovorí o jednom druhu energie, ktorý však môže mať rôzne podoby – podoby lásky, radosti, potešenia ale aj strachu či nenávisti. Pre naše šťastie je dôležité uvedomovať si všetky tieto formy základnej sexuálnej energie a vedome s nimi pracovať.

Aj sem vás môže priviesť tantrická práce s telom. Do sveta vibrácií, uvoľnenia a objavenia nového rozmeru seba samých – cez to, čo všetko dokážete pomocou vášho tela vnímať. Môže vám pootvoriť dvierka a pomôcť nazrieť do hlbín svojho vnútra.

Čím lepšie budete poznať seba, tým harmonickejšie môžete vytvárať svoje vzťahy na všetkých úrovniach fyzického, citového i hlbšieho duševného spojenia.

Autor textu: Martin Vrabko


Objavte hĺbku intimity

 

“Krok smerom k láske, je krokom von zo strachu. A každý krok, ktorý urobíme smerom k láske, je krokom hlbšie do vnútra nášho bytia.”

Author Image

Ma Ananda Sarita Tantra Master

Tri zážitkové kurzy pod vedením Ma Ananda Sarita, vás vezmú na cestu objavovania svojho tela, tela svojho partnera/ky a vzájomného prepojenia. Prijmite pozvanie na prvé, a pre niekoho ďalšie kroky cestou k sebe.

Pripravili sme pre vás jarný zľavnený balíček troch kurzov za cenu dvoch. Máj lásky čas klope na dvere. Či už ste sami, alebo v partnerstve. Či by ste radi spoznali, čo je dôležité pre druhé pohlavie, alebo pre vás samých, ste vítaní. 

Zvýhodnená cena platí do konca mája.

Prehlbovanie intimity

Inšpirácia na vedomejší a pomalší intímny zážitok cez tvoju vlastnú skúsenosť.

Starostlivosť o prsia

❁ Zcitlivenie nervových dráh priamo prepájajúcich bradavky a klitoris čo rozprúdi cirkuláciu energie. ❁ Prepojenie celého tela s našou vnútornou extázou. ❁ Prevencia pred vznikajúcimi cystami alebo inými vážnejšími problémami prsníkov.

Masáž erotogénnych zón pre ženy

Vyživujúca podpora pre otvorenie sa potešeniu, vedúce k väčšej schopnosti zažívať celotelové orgazmické zážitky.

 • To čo si nemôžete väčšinou dovoliť v skupine, si môžete dovoliť doma. Prineste si tantru do svojej spálne.
 • Kurzy prinášajú reálny zážitok, vedené meditácie a cvičenia.
 • Kúpiť si môžete aj jeden kurz osobitne.
 • Kurzy v balíku sú preložené časti veľkých kurzov v angličtine. Kurz Prehlbovanie Intimity je časť kurzu Master Lover, Starostlivosť o prsia je jedna z 12 lekcií z kurzu Goddess Unveiled 1 (1. časť Goddess Essence série) a Masáž erotogénnych zón je jedna lekcia z kurzu Women’s Emotional and Erotic Fulfillment (2. časť Goddess Essence série). Zakúpením krátkej verzie získate zároveň zľavu pre celý pôvodný kurz.
 • Kurzy sú spoluprácou medzi Tantra Essence a Intímnymi Umeniami. Tieto kurzy vedie Ma Ananda Sarita.