Tantrická práca s telom

Sexuálna energia je základnou zložkou nášho života. Má ohromnú silu a veľké možnosti jej využitia.

Ako každá energia, môže mať deštruktívny alebo konštruktívny charakter, v závislosti od zámeru ktorý do nej vložíme. Rovanko ako oheň, vietor, voda alebo energia atómu. Môže ničiť alebo pomáhať.

Na to aby sme svoju sexuálnu energiu mohli plne využívať vo svoj prospech, liečenie nás samotných alebo jednoducho prehĺbili úroveň nášho potešenia, odporúčame sa sa s vlastnou sexuálnou energiou spriateiť, spoznať ju a naučiť sa s ňou pracovať.

Možno vás to prekvapí, ale tantrická masáž v skutočnosti neexistuje. Nemá tradíciu a je veľmi ťažko definovateľná. Často sa za pojem tantrická masáž skrývajú erotické služby alebo erotické masáže.

Tantrická práca s telom, čo by bolo asi lepšie pomenovanie ponúka spoznanie seba a energetických tokov v našich telách.

Je dôležité si uvedomiť, že z pohľadu tantry žena a muž sú dva rozdielne svety a aj v prípade práce s telom je žiadúce, aby prístup k žene a k mužovi bol rozdielny.

Je veľmi zriedkavé, že  benefity ktoré tantrická práca s telom ponúka využijete bez znalostí ako pracovať s dychom, ako vnímať vlastné energie a pracovať s nimi, prípadne ako vašou aktivnou účasťou tento zážitok ešte viac umocniť. Napriek tomu však tantrická práca s telom prináša hlboké uvoľnenie a ochutnávku, kam vás tantrické učenie môže nasmerovať.

Pre mužov je jednoduchšie sa do týchto procesov ponoriť, lebo základom pre túto prácu je bezpečie a dôvera.

Bezpečie a dôvera sa ťažšie vybuduje za pár minút, ak žena príde takpovediac z ulice so zámerom “veď vyskúšam”. Naše doporučenie je zažiť aspoň úvod do tantrickej praxe, kde sa oboznámite hlbšie s možnosťami a následne vás práca s telom prostredníctvom masáže vezme do väčších hĺbok.

Prvý krát na masáž?

Hlavným zámerom tantrickej práce s telom je zažiť, čo sa udeje v tele ak si dovolíme uvoľniť sa do vzrušenia a pozvať ho do celého tela, dokonca aj za jeho fyzické hranice, do energetického tela. Od toho ako hloboko sa ponoríte do uvolnenia priamo závisí intenzita zážitku.

Je dôležité spomenúť aj to, že tento zážitok nemusí byť vždy extatický. V tomto hlbokom procese, energia, ktorú privádzame z oblasti panvy do tela jednoducho zosilní všetko, čo sa vo vašom v ňom nachádza. V takom prípade s týmto stavom pracujeme pomocou tantrických techník a metód, prípadne práce s telom tak, aby prišlo k uvoľneniu a transformácií týchto stavov.

Tantra masáž využíva tri kľúče k energii, ktoré sú dych, pohyb a hlas. Zatiaľ čo pohyb za vás vykonáva osoba dávajúca masáž, dych a hlas sú na vašej strane.

Ak je pre vás práca s dychom a hlasom neznáma oblasť, odporúčame sa s touto prácou zoznámiť, aby ste mohli využiť naplno potenciál tantrickej práces  s telom.

Druhy masáží.

Tantrické učenie pozná veľké množstvo masáží a práce s telom a preto dobrá masáž v prvom rade obsahuje úvodný rozhovor, kde sa ako bytosť, ako človek nachádzate vo vašom živote a čo vás na masáž priviedlo. Potom sa vám masáž “namieša” na mieru, aj s ohľadom, ako viete pracovať s vlastnou energiou.

Tri základné smerovania ako viesť masáž sú:

1. Hlboká relaxácia. Prináša hlboké fyzické uvoľnenie a regeneráciu. V tomto prípade nie je nutné aby masáž zahŕňala dotyk na intímnych partiách, ale je len doporučená, v jej prirozdenosti a jemnosti bez zámeru stimulácie.

2. Nabudenie životnej energie. Jeden z najčastejších spôsobov, akým pracujeme prináša nabudenie a vyživenie tela pomocou sexuálnej energie. Základnou podmienkou je absolútne uvoľnenie tak tela ako aj mysle. Dotykom na intímnych miestach prinášame vedomie a prebudenie energie, ktorá je následne rozvádzaná do celého tela. Orgazmus nie je cieľom a vačšinou prináša aj vybytie energie.

3. Liečenie panvy. V tomto procese sa ponárame do hlbokej emocionálnej práce, kde sa uvoľnujú energetické stagnácie nadobudnuté prežitím rôznych tažkých udalostí v živote. Tento proces je možné prijať až po absolvovaní individuálne tantrickej praxe alebo účastiach na našich workshopoch zameraných na prácu s čakrami.

V našej praxi často vyúžívame tieto masážne techniky a postupy: 

Tao masáž.

Pracuje s fyzickým aj energetickým telom. Zavedie Vás do sfér energií. Tao masáž uvoľňuje energetické stagnácie v celom tele a hlavne v panvovej oblasti.

Pracuje s čakrami, prvotnou tvorivou energiou a po jej zdvihnutí v tele ju na záver harmonizuje a rovnomerne rozvádza a vyživuje ho.

Kašmírska masáž.

Zachádza do hlbších energetických sfér, podobne ako Tao masáž, pracuje s energiou aj s fyzickým telom.

Prebúdza hlboké a silné energie, účinkom ktorých je telo vyživované po dobu niekoľkých dní. Túto masáž odporúčame buď po absolvovaní TAO masáže, alebo iných tantrických techník.

Intuitívna masáž.

Sleduje Vašu energiu. Masáž sa vyvíja prirodzene a intuitívne.

Intuitívna masáž nemá štruktúru a každý nasledovný krok priamo vyplýva z predchádzajúceho. Masáž je vhodná ako doplnok po absolvovaní Taoistickej poprípade Kašmírskej masáže.


Masáže trvajú 90 – 120 min, podľa procesu prijímajúceho. Masáež odporúčame každému, kto má záujem o spoznávanie vlastného energetického systému. Je to vhodný úvod do sveta práce s vlastnou životnou energiou.

Ceny za masáž

Na masáž je možné prísť do našich priestorov na Obchodnú ulicu v Bratislave.

Na individuálnu aj párovú masáž sa môžete objednať mailom denne vrátane víkendu od 11:00 – 21:00. Je vhodné si na masáž aj s cestou vyhradiť cca 3-4 hodiny a po masáži si dopriať už len kľud a priestor na vnímanie procesu. Ideálne časy sú začať okolo šiestej podvečer, aby ste už nemali žiadny iný program a mohli v kľude nechať dobehnúť začatý proces.

Robíme len jednu masáž denne, nakoľko je to aj pre nás hlboký proces, pri ktorom sme plne ponorený do energií a niekoľko hodín sa venujeme len službe pre Vás.


OBJEDNAŤ TERMÍN.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2020
2021
2022
2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prosím uistite sa, či ste dokončili rezerváciu jej potvrdením. Ak vám nepríde potvrdzovací email, rezervácia nebola riadne ukončená a nám doručená.


Viac o masáži a často kladené otázky:

Prečo tantrická práca s telom?

Tantra ako učenie nielen že sexualitu a prácu so sexuálnou energiou zahŕňa, ale ju aj ďaleko presahuje. Je to cesta po ktorej sa kráča dlho, so svojimi priepasťami a vrcholmi, krásou ale aj trpkosťou. nachádzaním a púštaním, doslova sa otvára nový vesmír poznania toho, čo aj tak podvedome cítime ako prirodzené.

Tantrická práca s telom dokáže priblížiť tento vesmír a ponúka ochutnávku pred tým ako sa človek vydá touto cestou. Je to spôsob ako sa dostať bližšie k sebe. Intimita prítomná počas procesu otvára bránu do sfér ktoré sú inak zatvorené. Prináša svetlo do zranení, dodáva vzduch ohňu vášne, dostáva nás do prítomnosti a stavu “bez tela, času a priestoru“.

Tantrická práca s telom je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa niekoľko možných druhov masáží. Záleží na Vašom zámere a vašej schopnosti pracovať s vlastnou energiou. To znamená, do akej miery cítite vlastné energetické telo a energiu a ako s ňou dokážete pracovať, čo má vplyv na prežívanie procesov počas masáže. Pri masáži pracujeme s telom na fyzickej úrovni ale zároveň sa Vám rozhýbu aj energetické procesy.

Ako prebieha tantrická práca s telom?

Pri masáži venujeme plnú pozornosť láskyplnému dotyku, ktorý je doplnený aj o vnímanie podnetov ako sú vône a hudba. Pracujeme s dotykom na celom tele, vrátane intímnych zón. Ide o proces, pri ktorom môže nastať uvoľnenie a transformácia hlbokých emócií, špeciálne v prípade, ak láskyplný dotyk absentoval vo vašom doterajšom živote.

Nahotu pri masáži vnímame ako základnú ľudskú prirodzenosť. Je však plne na rozhodnutí prijímajúceho, do akej miery si želá vnoriť sa do procesu. Rešpektovanie hraníc je základným a neodmysliteľným tantrickým pravidlom v každom tantrickom stretnutí.

Ak ste u nás prvý krát, tak sa najprv pozhovárame o vašom zámere, čo by ste od masáže “očakávali”, aj keď slovo očakávanie nie je moc na mieste, pretože je dobré nemať žiadne očakávania. Ide skôr o to, aby sme sa pozreli na to, ako by sme vám mohli buď pomôcť alebo spríjemniť chvíle počas masáže.

 • Masáž začína jemným nalaďovaním sa, čo prebieha v stoji.
 • Nasleduje odbúranie stresu a napätia zo svalov – zámer v tejto časti je uvoľnenie na fyzickej úrovni.
 • Samotná masáž – cca 90 – 120 min. – práca s telom, kde hmat po hmate prechádzame celé telo. Zámerom tu je vybudovať energiu, ktorá sa postupne prelieva celým telom.
 • Asi v v dvoch tretinách masáže pokračuje masážou Yóni (tantrické meno pre ženské pohlavie) a Lingamu (mužské pohlavie), kde sa nejedná ani tak o bez účelovú sexuálnu stimuláciu ako o nabudenie životnej (sexuálnej) energie. Yóni / Lingam a celá panvová oblasť ako primárny zdroj energie je vlastne jedno z dôležitých energetických centier v našom tele.
 • Ďalšia fáza má za cieľ vybudovanú energiu porozvádzať po celom tele.
 • Masáž sa končí masážou a uvoľnením hlavy.
 • Po masáži máte ľubovoľne dlhý čas na zotrvanie v energii a dostatočný priestor na vnímanie procesu, ktorým ste práve prešli.

Jedna z najdôležitejších vecí je, že pri masáži sa uvoľňujete do vzrušenia, čo je úplne opačný princíp zažívania energie na aký sme bežne v západnom svete zvyknutí. Väčšinou sa tieto procesy spájajú s akciou, vzrušením, napätím a následným uvoľnením, často formou orgazmu.

Orgazmus a tantrická práca s telom.

Orgazmus si tantrická práca s telom nekladie za cieľ, je však možné že sa dostaví v prípade, že sa energia vybuduje na dostatočnú úroveň. Tu je pozvánka pre Vás, aby ste vybudovanú energiu doslova “vytiahli” do vyšších centier namiesto prevalenia sa do orgazmu. Spôsob ako vyžaduje trochu prípravy a tréningu a dá sa naučiť na našich individuálnych sessions.

Aký je rozdiel medzi tantrickou prácou s telom a erotickou masážou?

Jedným z hlavných rozdielov je stanovenie si zámeru. Tantrická práca s telom je prevádzaná s jasným zámerom budovania energie a následne vyživenie tela bez procesu vybitia. Ďalej pracujeme s vedomým láskyplným dotykom rituálnym spôsobom.

Tantrická práca s telom môže mať doslova liečivé účinky a nie je vínimka, že sa pri nej spustí hlboký emocionálny proces. Tantrická práca s telom sa okrem fyzického dotyku hlboko dotýka aj ducha a prepája vzájomne energetické centrá. Ide hlavne o centrá v pánvovej oblasti, v oblasti srdca a hlavy.

Mám obavy, ale téma ma priťahuje.

Ako každá nepoznaná vec v živote, aj tantrická prax môže vyvolávať obavy a strach. Strach je energia ktorá nás z krátkodobého hľadiska ochraňuje pred rôznymi “hlúposťami”, ale z dlhodobého hľadiska môže brzdiť náš vývoj. Je veľmi dôležité rozpoznať hranicu, kedy ide o našu ochranu a kedy už o permanentné odmietanie života. Ako pomôcka je vhodné uvedomiť si, precítiť, či príťažlivosť témy ako je Tantra všeobecne pochádza z hlavy, mysle alebo v nej vidíme možnosť ako si obohatiť život, poprípade vyliečiť dlho uložené boľačky.

Rozhodnutie urobené zo srdca, teda bez účasti mysle, ktorá často krát posudzuje a hodnotí veci bez autentickej skúsenosti, býva to správne.

Odporúčania pre tantrickú masáž.

Pred tantrickou prácou s telom sa odporúča:

 • nebyť príliš najedený a ani hladný
 • vyhradiť si dostatočný časový priestor na proces masáže
 • dopriať si čas na skľudnenie a psychickú pohodu

Po tantrickej práci s telom sa odporúča:

 • ostať ležať v energii tak dlho ako Vám to príde príjemné
 • nechať celý zážitok “pracovať” a verbálne o ňom hovoriť až na druhý deň
 • proces vnímať ako poznávanie seba a poznávanie vlastnej energie.

OBJEDNAŤ TERMÍN.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2020
2021
2022
2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prosím uistite sa, či ste dokončili rezerváciu jej potvrdením. Ak vám nepríde potvrdzovací email, rezervácia nebola riadne ukončená a nám doručená.


Prečítajte si aj náš blog o tantrickej masáži.