Procesová práca

Vnútri toho čo nazývame problémy sú cesty, ktoré sme ešte neobjavili. Uvedomenie si momentálnych signálov a pocitov, obrazov a pohnutí, túto cestu ukazuje.

Arnold Mindell

Procesová práca ako cesta k sebe

Úlohou facilitátora a klienta je odhaľovať zmysel problémov a nachádzať spôsoby ako tento zmysel aplikovať v dennom živote.

Snažíme sa zachytiť proces, ktorý sa práve deje a podporiť ho.

Procesová práca verí, že sny, telesné symptómy, zdravotné a vzťahové problémy nesú v sebe odkaz, ktorý klient momentálne nie je schopný vnímať. Odkaz, ktorý nás vedie k väčšej celistvosti a k životnej spokojnosti.

Čo znamená zachytiť, nasledovať proces? Ako vyzerá stretnutie?

Arnold Mindell (1), ktorý dal zrod Procesovej práci, používa indiánsku metaforu na popis nasledovania procesu: “je to ako jazda na koni čelom vzad.” Vyžaduje iný spôsob videnia a všimnúť si aj to, čo nechce byť povšimnuté (2).

To často môže vyzerať nezvyklo. Niekedy bude dôležité nasledovať zvláštne gesto, pohyb nohou, zvuk, ktorý nechtiac vznikol, možno aj brechot psov na dvore, možno spomienku na mamu a i keď nás to nachvíľu zdanlivo odchýli od pôvodného problému, po preskúmaní týchto zdanlivých vyrušení sa znovu vrátime k problému s často úplne novým uhlom pohľadu.

Málokedy zostaneme sedieť v rozhovore, i keď aj to je možné.

Často sa na stretnutiach hýbeme, niekedy kreslíme, vydávame zvuky, spievame a skúšame si rôzne roly. To všetko, aby sa nám známe aj tie menej známe časti nás stali nám vlastné a nediali sa nám len tak automaticky, nechcene, kedy môžu zdanlivo vytvoriť možný problém.

A dôvod celej tejto práce?

“Konať bez úsilia v súlade s prírodou tak, ako ryba alebo majster remeselník, znamená plávať s prúdom, alebo nechať dláto kĺzať po vlákne dreva. Ak necháme prírodu, aby nás viedla a stala sa našim priateľom, život prestane klásť odpor a vstúpi doňho kľud a dokonca i radosť. Starosti zmiznú, zavládne vyrovnanosť.” (3).

Ak by ste radi spoznali tú svoju jedinečnú prirodzenosť, svoju vnútornú “prírodu”, ktorá vás vedie životom a radi by ste našli spôsoby, ako jej efektívnejšie načúvať, môžete sa prihlásiť na termín alebo mi napíšte správu.

Rezervácia termínu na Procesovú prácu

Rezervácia na procesovú prácu

Ďakujeme za vyplnenie formuláru. Pred jeho odoslaním prosím potvrďte súhlas o spracovaní osobných údajov.

Akceptujem pravidlá o spracovaní osobných údajov. *

Použitá literatúra

  1. Arnold Mindell, Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy; Brno, Emitos 2009, s. 18, ISBN 978-80-87171-11-0
  2. Julie Diamond, Lee Spark Jones; Cesta, která vzniká chúzí. Praha 2015, Nakladatelství Ježek. ISBN: 978-8085996-45-6
  3. John Blofeld, Taoism: The road to inmortality. Boulder, Colorado: Shambhala 1978, s. 10

Článok na portáli e-ženy.eu

Pre viac informácií je k dispozícii aj rozhovor s Luciou, kde sa dá prečítať o jej ceste Procesovou Prácou a Tantrou.
http://ezeny.eu/vnimas-kam-ta-taha/