Čím je dotyk jemnejší o to má väčší účinok.

Nepoznaná Intimita Kapitola I. Dotyk.

Ten večer sa približoval veľmi pomaly. Dni plynuli a ťahali sa ako lenivý koniec leta. Keď konečne prišiel deň ich stretnutia, túžba po dlhšom odlúčení vibrovala celým jej telom. Zazvonila na jeho dverách, otvoril jej ako vždy, v dlhých voľných nohaviciach a tričku. Usmial sa na ňu, mlčky kráčali po malej chodbe. Keď zabuchli vchodové dvere, pozreli sa navzájom do oči. Ticho po chvíli zašepkal. “Vitaj”. Jemne na štvrť kroka jej vyšiel v ústrety ale čakal na jej impulz, či sama vkročí do jeho objatia. Trvalo to pár sekúnd a spočinuli v objatí. Jemnom a zároveň nabitom vibráciami týždňov čo sa nevideli.

Picture of Martin Vrabko

Martin Vrabko

Cesta tantry je pre mňa cesta sebapoznávania, a rozvoja. Prináša mi nástroje do všetkých oblastí života.

Prinášanie Tantry bližšie k vám v multimediálnej podobe je moja vášeň.

Po chvíli objatie uvoľnili a v priestore bolo cítiť vibráciu ich tiel, ktorú dopĺňala vôňa vonnej tyčinky, ktorá tlela kdesi v rohu miestnosti. Pozval ju ďalej, nech si odloží, dá si sprchu a vkĺzne len do šatky. Bolo to takto vždy na privítanie. Dobre vedel, že potrebuje čas na pristátie a voda je veľmi vhodný nástroj, ako telo zbaviť vplyvov vonkajšieho sveta. Či už ide o fyzické alebo energetické nečistoty.

Neponáhľala sa. Zo sprchy vyšla usmiata a žiariaca. Šatku mala previazanú nemotorne okolo hrude. Stále je tento druh odevu pre ňu nová skúsenosť a zoznamuje sa s ním. Gestom jej ponúkol aby si sadla na vankúš na žinenke a ponúkol jej čaj, ktorý pripravil kým bola v sprche.

“Dnes by som ti rád ukázal čo je to večnosť.” Povedal a tajuplne sa jej zahľadel do očí. Trochu sa usmiala. Mala rada veci, ktoré sa nedali obsiahnuť intelektom. Celé toto dobrodružstvo zážitkov z inej dimenzie tam bezpochyby patrilo.

“Rada” ticho zašepkala a z jej očí sršala zvedavosť a jemné vzrušenie.

“Dnes ťa prevediem dotykom. Dotykom, ktorý nemá žiaden cieľ. Nebudem sa o nič snažiť. Jednoducho ťa pozvem ho iba zažívať a byť si vedomá každého jedného okamihu, ktorý nastane. Bude to dotyk na celé telo. Žiadna časť nebude vynechaná. Žiadna preferovaná.” Na chvíľu sa odmlčal. V tele pocítila jemné chvenie, ktoré vychádzalo hlboko z panvy a šírilo sa smerom hore do podbrušia. Predstava, že jej telo zažije dotyk úplne všade ju naplnila zvedavosťou a túžbou zároveň.

“Bude to veľmi jednoduché. Dám ti ukážku troch druhov dotyku.” Pokračoval. “ Najprv jedným prstom, potom všetkými piatimi prstami zároveň a nakoniec to bude päť prstov a celá dlaň.” Zároveň jej to všetko ukazoval.

“Sama si vyberieš, ktorý sa ti najviac páči.” Usmial sa a pokračoval. “Dotyk začnem niekde na tele a potom bez prerušenia ti ho budem dávať jedným ťahom, ako by som kreslil čiaru lásky na tvoje telo.” Vedel prečo to hovorí, dotyk je často zabudnutý jazyk lásky a sám ho zbožňuje tak prijímať ako aj dávať. Je to neopísateľne nádherná meditácia prepájajúca, dve telá a dve duše.

“Tvojou úlohou bude byť si plne vedomá, kde sa dotyk na tvojom tele nachádza. To ťa dostane do prítomnosti. Tak ako hudba nemože existovať v minulosti alebo v budúcnosti, aj dotyk je možné vnímať iba tu a teraz.” Znovu nechal krátku pauzu, aby si uvedomila čo jej povedal.

“Takže, ak sa ti podarí plne vnímať dotyk, stratí sa tvoja sociálna identita, starosti, radosti, povinnosti, práca, skrátka všetko čo zamestnáva tvoju myseľ a ostaneš len ty a tvoje telo. V plnej vnímavosť.” Vysvetľoval ďalej.

“Ak sa predsa podarí preniknúť nejakej myšlienke, budem ti pripomínať náš spoločný zámer pre toto stretnutie veršom, ktorý ti zašepkám do ucha z času na čas. Bude znieť: TAK AKO SI HLADENÁ SLADKÁ PRINCEZNÁ, VSTÚP DO TOHTO HLADENIA AKO DO VEČNÉHO ŽIVOTA. Bude to pripomienka nášho zámeru. A ak sa ti podarí plne zamerať svoju pozornosť na prijímanie dotyku, budeš môcť nahliadnuť do sféry bez času a priestoru. Bez identity. Do večnosti.”

Viac jej nepovedal. Ešte chvíľku sa jej pozeral do oči a na záver dodal. “Dotyk bude tak pomalý a tak jemný ako len dokážem, aby bol stále v pohybe a kontinuálny. Zahrniem ním celé tvoje telo. Úplne celé.”

Pomaly odstúpil a sadol si na stranu matracu na ktorom sedeli. Gestom jej ponúkol, aby si ľahla na brucho. Chvíľku si ešte dopriala zotrvať v tom magickom okamihu nabitom energiou a vstupom do neznáma. Potom jemne a pomaly dala dolu zo seba šatku, rozprestrela ju na matrac a nahá si na ňu ľahla. Hlboko vydýchla a odovzdala sa nasledujúcim chvíľam akoby to bola tá najväčšia prirodzenosť na svete.

Pomaly sa priblížil k jej telu a jedným prstom vošiel do jemného a pomalého dotyku na jej vzdialenejšom ramene. Pomaly krúžil na hornej časti chrbta až prešiel k lopatkám a pozdĺž chrbtice ať do oblasti krížov. “Toto je prvý typ dotyku.” Zašepkal ticho a dotyk sa pomaly vytratil do priestoru.

V zápätí na jej tele pristálo päť prstov a spolu sa pomaly dotýkali najprv lopatiek, pomaly prešli ku krku a potom rovnako jemne a pomaly skĺzavali smerom dolu k zadku. “Dotyk číslo dva.” Znova zašepkal.

Nežne položil celú dlaň na jej stred chrbta a spolu s prstami rozohral pohyby akoby ladil hudobný nastroj. Hravosť je jeho vášňou. “Dotyk číslo tri.” zašepkal a pokračoval ako po klaviatúre na jej boky, najprv ten vzdialenejší a neskôr na ten bližší.

“Ktorý si vyberáš?” Spýtal sa a čakal na reakciu. Nepovedala nič. Iba na prstoch ruky ukázal dva. “Dobre, ďakujem.” Ticho vyslovil. “Prajem ti príjemný let.“

Stíšil svetlo a v miestnosti nastalo vzrušivé pološero. Červené šatky prehodené cez lampy v rohu miestnosti navodzovali príjemnú teplú až erotickú atmosféru. Pustil hudbu a na chvíľku zatvoril oči a vnímal vlastný dych. Je to jeden zo spôsobov, ako vstupoval do meditácie a uvoľnenia. Pár sekúnd takto s vlastným dychom zotrval a dotyková cesta za zážitkom večnosti sa mohla začať.

Hudba ktorá bola bez rytmu, plynulá a začínala šumom mora naplnila priestor príjemnými vibráciami. Tajomný mužský hlas v neznámom jazyku vniesol do celej situácie príchuť magična a tajomna.

Jeho prsty pristáli na jej prstoch. Od tohoto bodu sa začala objavná púť pre oboch. Pre ňu, prvý krát zažívajúc takýto druh dotyku to bolo čarovné. Od prvej sekundy cítila elektrické prežitky na mieste dotyku. Jeho prsty pomaly postupovali cez zápästie smerom k predlaktiu. Išiel tak pomaly a tak jemne ako to len bolo možné. V plnej pozornosti sa vnáral do meditácie. Jeho telo sa začalo mierne hýbať, akoby jeho dotyk nerobila jeho ruka ale celé jeho telo, celá jeho bytosť.

Po predlaktí nasledovala časť ruky nad lakťom a pomaly smeroval k ramenu. Jej dych bol čoraz viac uvoľnenejší, uvedomujúc si že tento dotykový kúpeľ bude teraz zažívať niekoľko desiatok minút. Bez cieľa, bez posudzovania a očakávaní.

Keď prešiel rameno, jeho prsty smerovali ku krku. Veľmi dobre vedel, že toto je jedna z najcitlivejších častí ženského tela, lebo Nervus Vagus, ktorý je nápomocný pri preciťovaní potešenia a vzrušenia je v tejto časti najbližšie povrchu tela. Netrvalo dlho a dala na sebe poznať ako je jej to príjemné. Jemne pohla hlavou a ticho vo výdychu vzdychla.

Po krku nasledovali jej vlasy. Prsty vošli cez zadnú stranu hlavy do jej vlasov a spôsobili jemný záchvev, ktorý sa jej rozlial po celom tele. Vtedy mala možnosť pocítiť prvý krát často opakovanú vetu. Čím je dotyk pomalší a jemnejší o to má väčší účinok.

Z vlasov sa pomaly cez krk vrátil a nasmeroval svoj dotyk smerom k druhému ramenu. To spôsobilo ďaľší záchvev energie v tele. Rovnako pomaly pokračoval po druhej ruke, až sa dostal k prstom. Dal si záležať. Každý jeden prst prešiel jemným dotykom. Pri malíčku pocítila ďalšiu vlnu vzrušenia. “Je to vôbec možné? Prežívať takéto intenzívne pocity s tak jemným dotykom na takýchto zdanlivo nezaujímavých miestach?” Pomyslela si a v miestnosti zaznel jej ďalší vzdych.

Usmial sa lebo vedel, že sa začína otvárať potešeniu. Poznanie, ktoré nadobudol o ženskom klitorise, o jeho tvare, veľkosti a to, že tá malá vidteľná hlavička je len jeho malá časť, umocňovala jeho zotrvanie v tomto pomalom a vedomom dotyku. Klitoris je rovnako erektilný orgán ako penis a na to aby žena pociťovala potešenie, rovnako potrebuje dostatočnú stimuláciu. Informácia, že klitoris obklopuje steny yóni svojím telom a ramenami bola ešte pred pár rokmi neznáma aj jemu. To ako je cez nervovú sústavu prepojený s celým ženský telom sa mu teraz manifestovalo v priamom prenose. Videl, ako každý jeho pomalý a nežný dotyk postupne energetizuje celé jej telo, ktoré sa stáva vnímavejšie a citlivejšie. A to sa zatiaľ venoval iba rukám a hlave. Najvzdialenejším častiam jej tela od jej pohlavia – yóni.

Pomaly sa vrátil k ramenu a rozprestrela sa mu krajina jej chrbta, ktorá už tušila, že o chvíľu sa stane predmetom jeho pozornosti. “TAK AKO SI HLADENÁ SLADKÁ PRINCEZNÁ, VSTÚP DO TOHTO HLADENIA AKO DO VEČNÉHO ŽIVOTA.” Jemným tichým hlasom povedal verš, ktorý jej mal pripomenúť vnímavosť jej tela k tomuto druhu dotyku.

Jej chrbát sa ocitol pod pomalým a jemným dotykom jeho piatich prstov. Dotyk nemal žiadnu choreografiu ani systém. Každý jeden pohyb čo nasledoval bol výsledkom aktuálneho impulzu, ktorému sa intuitívne otváral. Miestami zatvoril oči aby sa ešte hlbšie ponoril do vnímania jej tela. V tejto fáze sa začala ešte viac otvárať. Prehĺbila svoj dych a celé jej telo sa ponorilo ešte viac vlastnou váhou do matraca na ktorom ležala. Pomaly sa pocitovo začali strácať jeho kontúry. Cítiac jeho prsty na svojom chrbte ako prechádzajú jej bokmi a smerujú stále nižšie a nižšie, sa v nej začala prebúdzať túžba. Pocítila jemné teplo, ktoré začalo zaplavovať jej panvu. Keď sa jeho prsty dotkli jej krížovej kosti, teplo sa rozlialo od kostrče a do jej yóni. Zároveň pocítila, ako prvé kvapky rozkoše začali stekať po stenách jej pohlavia.

Pokračoval pohybom smerom dolu. Začala dýchať ešte hlbšie lebo predstava, že bude nasledovať dotyk na jej zadok ju začala ešte viac vzrušovať. Jeho prsty však skĺzli na boky a smerovali po vonkajšej strane stehna smerom dolu. “Ach, ten má trpezlivosť.” Pomyslela si. “Určite ma hladí už aspoň 10 minút.” Nebola ďaleko od pravdy aj keď čas bol kratší. Zatiaľ.

Keď s veľkou dávkou trpezlivosti a pomalosti obišiel aj spodnú časť nohy, pomaly začal stúpať smerom hore po vnútornej strane stehien. Akonáhle prešiel okolo kolena, prebehla jej telom ďalšia vlna vzrušenia. Kolenná jamka je rovnako veľmi citlivé miesto. Predstava kam bude pokračovať ju začala privádzať do stavu, kde akoby neexistovalo nič iné ako jej stehno a jeho prsty. Samovoľne sa trochu rozkročila, aby mu urobila priestor. Avšak namiesto toho aby jeho prsty išli priamo k zadku, začali robiť rôzne nepredvídateľné kľučky. Stále vo svojej pomalosti a jemnosti. Pätica prieskumníkov si to náramne užívala. Jej dych začal byť kratší a hlasnejší. Pomaly pomaly sa približoval k miestu, kde sa noha stretáva so zadkom. Tu si dal veľmi záležať na jemnosti dotyku. Toto miesto je veľmi citlivou erotogénnou zónou. Jej oheň začínal horieť silnejším plameňom, ešte viac sa rozkročila a ponúkla mu celý priestor medzi jej stehnami. Jemne nadvihla zadok a v červenom pološere mohol vzduch voľne pohladiť jej yóni, ktorá sa pomaly začala prekrvovať a púštať kvapky šťavy lásky.

Jemne ale šikovne, akoby náhodou, sa na kratučký okamih dotkol jej yóni a jeho prsty prešli na jej druhé stehno. Pomaly a rovnako kreatívne začal smerovať dolu. Okolo kolien až k chodidlu a potom po vonkajšej strane druhej nohy sa jeho prsty ocitli opäť v oblasti jej panvy.

Začal objavovať zadok a doprial mu značnú dávku pozornosti. Najprv po jeho vonkajších stranách, neskôr sa začal približovať aj smerom do jeho vnútra. Teplo, ktoré sa v tejto chvíli rozlievalo jej telom ju prekvapilo, ale užívala si ho plnými dúškami jej dychu. Zaujalo ju, ako málo stačí aby cítila tak veľa. Zámerne je nepovedal, že zcitlivovanie tela veľmi dobre funguje aj metódou zjemňovania. Cez jemný dotyk sa telo prebúdza a doslova trénuje na hlbšiu vnímavosť zažívať rozkoš ako celo-telový zážitok.

V nasledujúcich momentoch tanec jeho prstov začal hrať na jej zadku nádhernú symfóniu. A ona ako vďačná poslucháčka dávala najavo, ako veľmi sa jej to páči. Jej nádych už pravidelne dvíhal jej telo a hlasnejším výdychom si sama pre seba ešte viac umocňovala tento zážitok. “TAK AKO SI HLADENÁ SLADKÁ PRINCEZNÁ, VSTÚP DO TOHTO HLADENIA AKO DO VEČNÉHO ŽIVOTA.”

Tentokrát tento verš vyriekol blízko jej ucha šeptom tak, aby jeho výdych bolo cíťiť na jej uchu. Tento ďalší podnet jej priniesol vlnu vzrušenia, ktorá prešla jej telom ale zanechala po sebe jemnú vibráciu. Uvoľnenie, ktoré cítila sa miestami javilo ako počiatky orgazmického prežitku, ktorý poznala ako výsledok pohlavnej stimulácie. “Hm.” Prebehlo je hlavou. “Ako málo stačí.”

Od zadku pokračoval v jemnom dotyku, stúpajúc po chrbtici smerom ku krku. Urobil zopár nečakaných odbočení, až sa nakoniec cez zadnú stranu krku prepracoval až k vlasom. Tam nechal nech sa jeho dotyk rozplynie v priestore a nechal je chvíľku pociťovať vlastné telo. “Pomaly je čas sa otočiť.“ zašepkal, sadol si vedľa a čakal kým sa otočí.

Zhlboka sa nadýchla a so zatvorenými očami sa pretočila na chrbát. Jej prednú časť tela pohladil teplý vzduch miestnosti. Napriek letu v nej bol zapnutý tichý elektrický ohrievač, ktorý zabezpečil dostatok tepla, keďže aj mierny chlad pôsobí na telo sťahujúco.

Znovu zatvoril oči a naladil a na svoj dych. Tentokrát začal dotyk na bruchu. Jeho päť prstov sa dotklo oblasti medzi pupkom a Venušiným pahorkom. Miestom, kde zvyčajne začína ochlpenie, ktorá však mala dôsledne oholené.

S hravosťou jemu vlastnou, začal pomaly objavovať jej brucho, ktoré reagovalo na dotyk jemnými záchvevmi. Tu sa jeho prsty rozchádzali rôznymi smermi aby sa mohli neskôr stretnúť v jednom bode. Pomaly začal objavovať prednú časť jej tela. Okolo pupku prešiel až k hrudi a bez toho aby sa dotkol je pŕs zamieril na dekolt. Toto pôsobilo ako rozbuška. Oheň ktorý pocítila v hrudi sa jej začal rozlievať do oblasti pŕs. “Nech sa ma už konečne dotkne aj na prsiach!” Túžobne si pomyslela. On však trpezlivo krúžil po jej dekolte a sem tam zablúdil aj bližšie k ich okraju. Pokračoval k jej krku a nedalo sa prehliadnuť červenkasté zafarbenie jej dekoltu a zrýchlený dych.

Jasným hlasitým vzdychom mu dala najavo čo si želá ale on nenasledoval jej volanie. Jeho prsty nasmeroval na jej tvár a jemne sa pohrával s jej perami. Pery sú priamo prepojené s pohlavím cez meridián počatia, ktorý ich stredom tela spája. Stimuláciou pier dochádza nepriamo k stimulácii pohlavia a to pomáha budovať vzrušenie v tele.

Po chvíľach stráveným dotykmi na tvár, zamierili jeho prsty späť dolu, smerom k priam. Jej túžba po dotyku na prsiach bola zjavná z jej reakcie ako sa k nim pribižoval. Jej hruď sa prepínala v hlbokom nádychu a jej hlasný prejav rezonoval v jeho ušiach. Jeho piati prieskumníci podrobne preskúmavali každú časť jej pŕs, čo jej prinášalo nové a nové vlny horúcich pocitov po celom tele. Nakoniec sa povenoval aj bradavkám, ktoré sa naplnili krvou a ich citlivosť sa ešte zvýšila. Nezotrval dlho a vydal sa ďalej po jej tele smerom dolu, tentokrát po strane jej tela.

Keď sa priblížil k panve, znova urobil zopár okruhov na podbruší, ale tentokrát zavítal aj na miesta, ktoré tesne susedia so samotnou yóni. Pohladil znova Venušin pahorok a jemne prešiel aj cez triesla. Znova akoby náhodou, na malý okamih prešiel aj po jemnej koži vonkajších pier jej yóni a vydal sa k nohe po jej vonkajšej strane.

Po láskaní chodidla už bola v tak silnom energetickom poli vzrušenia, že očakávaný vzostup jeho prstov po vnútornej strane nohy ju privádzal k nedočkavosti. Rozkročila sa a začala jemne hýbať panvou, zladená so svojim dychom. Túžila aby sa jej dotkol jej yóni, v ktorej vnútri vrela horúca láva. Tento krát jej túžbe vyhovel. Pomaly sa približoval a neprichystal jej už žiadne prekvapenie. Jemne chvíľku zotrval na vonkajších perách jej yóni, venoval im plnú pozornosť v jemnom dotyku. Uvoľnila sa a stratila sa v tejto situácii. Nečakane, nikam inam to neviedlo. Nezačal ju vzrušovať, nezašiel dovnútra ani o milimeter. Yóni venoval rovnaký typ dotyku a pozornosti ako ostatným častiam tela.

Celý okruh dokončil dotykom na prednej časti tela a zakončil ho dotykom v srdcovej oblasti. Tu sa dotyk znova vytratil. Ležala tu naplnená dotykom, pozornosťou, jemnosťou. Otvorená, videná, vzrušená a nabitá energiou.

Autor Textu (C): Martin Vrabko

Mohlo by vás zaujímať

Tantrická práca s telom

Masáže a prebúdzanie živosti v tele.

Tantrická dotyková meditácia

Online program do vašej spálne.

Cesta extatickej ženy

Individuálna výuka Tantry.

Zaujala vás poviedka?

Doprajte si zážitok na vlastnom tele.
Buď prostredníctvom nášho online programu alebo individuálnej tantrickej praxi.

Tantrická dotyková meditácia

Online program do vašej spálne.

Tantrická práca s telom

Masáže a prebúdzanie živosti v tele.

Cesta extatickej ženy

Individuálna výuka Tantry.

Zostaňte s nami v kontakte

Prihlásením sa do odberu noviniek budete informovaní medzi prvými.

×