III. Prebudenie orgazmického potenciálu

Transformačný proces, ktorý je postavený na prijatí tém dotýkajúcich sa našej sexuality, ktoré sú pre nás vzdialené a teda kontrolujú a brzdia hlbšie prežívanie našej intimity.

Pre koho je seminár vhodný?

Seminár je určený pre každého kto cíti, že život môže byť hlbší, širí, bohatší, presahujúci materiálnu úroveň našej existencie. Je vhodný tak pre páry, ako aj pre jednotlivcov. Práca na sebe je základný kameň transformyčných procesov a evolučného vývoja každého z nás.

Práca na Prebudení orgazmického potneciálu prináša:

 • prípravu tela na vedenie energie smerújúce k celotelovým orgazmickým zážitkom
 • energetické preliečenie panvy a oblasti pohlavných orgánov
 • zjemňovanie a spomalovanie sa do prežitkov tela
 • princípy celotelového orgazmu
 • poznanie ako zotvrať v orgazmických zónach ľubovoľne dlho

Témy semináru

 • TRANSFORMÁCIA NEGTAÍVNYCH SEXUÁLNYCH ZÁŽITKOV
 • CELOTELOVÝ ORGAZMUS
 • LIEČENIE SEXUALITY
 • DOTYK
 • DYCH AKO NÁSTROJ K CESTE BLAŽENOSTI
 • HLBOKÉ UVOĽNENIE
 • SEBASPOZNÁVANIE VLASTNEJ SEXUALITY

Tento seminár je priamym pokračovaním semináru “Prebudenie cesty milencov“.
Bez účasti na tomto seminári nie je možné seminár “Prebudenie orgazmického potenciálu” absolvovať.

Pod vedením lektorov vás pozývame do kruhu mnohých zaujímavých prežitkov. Spoločne budeme zdieľať, tvoriť, prijímať, a predovšetkým praktikovať cvičenia, ktoré vedú k poznaniu a transformácii spomínaných tém.

Na tantrickom seminári “Prebudenie orgazmického potenciálu” preferujeme vyrovnané mužské a ženské energie a preto budú jednotlivci prihlasovaní s ohľadom na počet mužov a žien už na seminár prihlásených. Toto pravidlo sa netýka párov a spolu prihlásených dvojíc (muž, žena).

Skupina prebieha pod vedením lektorov:

Martin Vrabko, MQEP

V roku 2016 úspešne ukončil Tantra Teachers Training – výcvik zameraný na výuku tantry, pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA. Od roku 2016 pravideľne prednáša o Tantre a vedie víkendové tantrické semináre.

Absolvoval niekoľko ročných tantrický tréningov ako účastník aj ako asistent. Kurzy masáží zameraných prevažne na Indickú a východnú kultúru mu otvorili hlbšie poznanie o tele.

Mgr. Lucia Pajszerová, Dipl. PW

V roku 2021 ukončila diplomovaný 8 ročný tréning Proces Orientovanej Psychoterapie (Procesovej Práce), vedenom špičkovými svetovými odborníkmi v tejto oblasti.

Tantra teacher training absolvovala v rokoch 2015-2016 pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA.

Vyštudovala Liečebnú pedagogiku na Filozofickej fakulte UK Bratislava.

Cesta tantry je pre nás s Martinom cesta zdravej sexuality, lásky, meditácie a spoznávania seba samého/samej. Spoločne sme absolovovali 2-ročný tréning párovej Tantry a párových techník ako prehlbovať vzťah a objavovať úžasné hĺbky sexuálneho spojenia partnerov.

Svet tantrických workshopov a učiteľov pretkáva náš každodenný život a radi by sme tieto zážitky priniesli ľuďom ktorí majú o tantru záujem. Zároveň sa štúdium Procesovej Práce a Tantry prepája a možnosti sebapoznania dostávajú nové rozmery.

Termíny seminárov Cesty milencov

Opakovanie semináru zatiaľ neplánujeme.

Cena semináru v centre Lesná Záhrada

Vaše miesto bude garantované po zaplatení registračného poplatku vo výške 69€. Po odoslaní registrácie zašleme inormácie o úhrade.

Záloha je čiastočne vratná pri odhlásení sa mailom do 30 kalendárnych dní pred začiatkom semináru so storno poplatkom 30€. Po tomto termíne je záloha nevratmá. Záloha je plne prenosná na inú osobu aleno iný seminár.

Program Semináru

Piatok

14:00 – 15:30 Registrácia
15:30 – 18:00 Blok I
18:00 – 19:30 Večera
19:30 – 22:00 Blok II

Sobota

8:00 – 9:30 Raňajky
9:30 – 13:00 Blok I
13:00 – 14:30 Obed
14:30 – 16:45 Blok II
16:45 – 17:00 Prestávka
17:00 – 19:00 Blok III
19:00 – 20:30 Večera
20:30 – 22:00 Večerný rituál

Nedeľa

8:00 – 9:30 Raňajky
9:30 – 13:00 Blok IV
13:00 – 14:30 Obed
14:30 – 16:30 Blok V
16:30 – 17:30 Ukončenie semináru

Súvisiace semináre

I. Prebudenie tela

Sloboda, emócie, životná sila, vedomý dotyk, prebudenie energie a tela. Zažiť a nechať plynúť vás pozývame na tantrický workshop “Prebudenie tela”, ktorý je veľmi vhodný ako úvodný workshop na nastúpenie tantrickej cesty.  

II. Prebudenie cesty milencov

Možnosť objaviť svet intimity a vedomej sexuality, plného prebudenia a zmyselných zážitkov. A to všetko s pocitom posvätnosti, žiariacej v každej jednej bunke tela. Práca na Prebudení cesty milencov prináša: párové rituály na obohatenie partnerského života otvorenie čakier na prežívanie orgazmického potenciálu v celom tele poznanie ako