Cesta Spriaznených Duší

Nájsť spriaznenú dušu je krásne, ale takmer nemožné. Je možné si ju však vytvoriť.
Táto cesta vás vezme za hlbokým poznaním, ako si harmonizovať vlastný a partnerský život na všetkých úrovniach bytia.

Od sexu k nadvedomiu” je názov vytvorený mystikom Oshom, ktorý nesie aj jeho rovnomenne pomenovaná kniha.

Súbor siedmych seminárov je transformačná cesta, ktrorá sa ponára hlboko do podstaty bytia a je inšpirovaná touto knihou.

Martin a Lucia.

Sme partneri, ktorí si vybrali Tantru ako životnú cestu. Žiť Tantrou a zároveň inšpirovať druhých v našich každodenných životných situáciách. Zdieľať zážitkami nadobudnuté skúsenosti, to je naša cesta.

Sme členmi medzinárodnej Tantrickej školy Tantra Essence Teaching Faculty. Viac informáci o nás najdete tu.

Prečo prísť na semináre?

Na víkendových seminároch otvárame témy, ktoré nás sprevádzajú našimi životmi a cez zážitky, cvičenia, meditácie a rituály máme možnosť spoznávať seba a našich partnerov do hĺbky, ktorá často prináša transformáciu v oblastiach, kde náš vzťah alebo život stagnuje.

Je to jedinečná cesta, ktorá ponúka harmonizáciu bytia s ďalekosiahlym presahom do nášho bežného života.

Témy s ktorými pracujeme na našich víkendoch

  • Sexualita, inštinkt, bezpečie, stabilita.
  • Zmyselnosť, emočná plynulosť, smrť a znovuzrodenie.
  • Sila, zraniteľnosť a volanie našej duše.
  • Láska a život v láske.
  • Sebavyjadrenie, kreativita, inšpirácia.
  • Vnútorné vedenie, intuícia, vízia.
  • Ticho, splynutie, realizácia spriaznenej duše.

Víkendové semináre je možné absolovať v akomkoľvek poradí.

Po ich absolvovaní obdržíte certifikát školy Tantra Essence.

Vítaní sú tak jednotlivci, ako aj páry.

Víkendové semináre cesty čakrami

Čakra 1. Mûlâdhâra – koreňová čakra. Partnerská vášeň, inštinkt, bezpečie a stabilita v živote.

Počas tohto víkendu odhalíme sily a zdroje našej životnej / kundalíni energie. Je dôležité, aby naše biologické potreby boli pochopené a oslobodené od pút, ignorácie a nevedomia. Ak je energia 1. čakry oslobodená, je palivom pre intímny život a spirituálne prebudenie.

Čakra 2. Svadhishthana – sakrálna čakra. Zmyselnosť, emočná plynulosť, smrť a znovuzrodenie.

Otvoríme sa emočnému plynutiu. Keď sú naše emócie pochopené a prijaté vo všetkých ich premenách, tak energia začína stúpať a máme fungujúce medziludské vzťahy.  Ak dokážeme čeliť bráne života a smrti s hlbokou akceptáciou, naučíme sa plynúť a otvoríme sa zmene a transformácií. Túto čakru ovplyvňujú postoje, ktoré si prinášame z

Čakra 3. Manipura – čakra solar-plexu. Sila, zraniteľnosť a volanie našej duše.

Mágia sa udeje ak sa nám podarí prepojiť zdanlivo neprepojiteľné. Na víkende 3 čakry preskúmame prepájanie protikladov. Protiklady v nás často vyvolávajú konflikt, ktorý vedie k vnútornému alebo vonkajšiemu boju. Vnútorný rozpor vytvára stres a vedie k vnútornej alebo vonkajšej vojne. Je to miesto, kde sa učíme zdravej

Čakra 4. Anâhata – čakra srdca. Láska a život v láske

Toto energetické centrum nás podporuje v tom, aby sme boli božsky ľudský. Naše srdcia sa otvoria a budeme zažívať lásku ako dúhový most medzi telom a dušou. Ponoríme sa hlbšie, aby sme zistili, že sme LÁSKA a láska je BOH. Cesta lásky je plná farieb a oslavy

Čakra 5. Vishudda – krčná čakra. Sebavyjadrenie, kreativita, inšpirácia

Víkend 5 čakry v nás podporuje potenciál pre našu sebarealizáciu. Učíme sa ako byť spolutvorcom nášho života a osudu. Pomáha rozpustiť ego a myseľ a prebúdza nebeskú vôlu. Dôležitou témou tejto čakry je kreatívne vyjadrenie pravdy a múdrosti. Je centrom ľudskej vyjadrovacej schopnosti, a tým jeho reči,

Čakra 6. Ajna – čakra „tretie oko. Vnútorné vedenie, intuícia, vízia

Víkend 6 čakry v nás podporuje duševné a duchovné otvorenie a potenciál pre jasnozrivosť a podporu intuície. Tento dar jasnozrivosti sa pre nás otvára, keď si dovolíme odovzdať sa kozmickému vedomiu a božskosti. Cez meditáciu sa naučíme rozpustiť sa do prázdnoty, kde sa z nekonečnosti našej duše

Čakra 7. Sahasrara – korunná čakra. Ticho, splynutie, realizácia spriaznenej duše

Víkend 7 čakry v nás zavedie do najvyšších sfér nášho bytia – do jednoty. Zážitkovou formou ukotví učenie všetkých čakier 1 – 6. Prinesie hlboké prepojenie s celým prírodným spoločenstvom. Otvorí poznanie ako vytvoriť spriaznenú dušu na báze učenia, poznania a darov, ktoré prinášajú všetky čakry. Budeme

Ako rozumieť čakrovému systému

Môžeme si ho predstaviť ako súbor vybrúsených kryštálov fungujúcich ako prizma. Čisté svetlo existencie žiari cez prizmu a rozkladá sa na dúhové odtiene a ich frekvencie. Každá frekvencia nesie zo sebou určité lekcie pre náš život, ktroré sú prepojené s jednodlivými časťami nášho tela.

Každá čakra nám prináša dary, ktoré na seminároch cez zážitok vlastnej skúsenosti ponúkajú poznanie a transformačné procesy na jednotlivé témy.

Systém čakier ako brána k vesmírnemu vedomiu.

Čakra je Sanskritské slovo a znamená “Koleso svetla“. Tradičný koncept predstavuje 7 hlavných čakier, energetických centier nášho éterického tela.

Čakry sa prejavujú ako krúživé víry čistej energie a niekedy sa prirovnávajú k lotosovým kvetom. Rotujú veľkou rýchlosťou. Čakry sú umiestnené pozdĺž chrbtice a ich prostredníctvom sa náš duch stáva receptívnym, prijímajúcim so schopnosťou komunikovať s vesmírnymi energiami.

C.G. Jung spomínal čakry ako “brány k vedomiu”. Každá čakra má svoju jedinečnú funkciu a význam.

Kundalíni energia a čakry

V starovekých modeloch duchovnej evolúcie praktikujúc Jógu a Tantru, si ašpiranti otvárali ich spiacu životnú silu, Kundalíni, zadržiavanú v spodnej časti chrbtice a využívalu ju na prečistenie, otváranie a uzdravovanie stagnácií v čakrovom systéme, učiac sa jednotlivé životné lekcie ako výsledok procesu otvárania sa týmto energiám.

Ak sa dosiahlo otvorenie, hľadajúci mali možnosť stať sa kanálom pre prúd vesmírnej energie prúdiacej cez korunu hlavy do pohlavia a ďalej do zeme cez nohy a týmto spôsobom žiť v súlade s vesmírnym vedomím.

Ak je tento kanál otvorený zostupu nebeskej energie, hovoríme o vertikálnom zarovnaní. Znamená to že už nežijeme v roztrieštenom a stagnujúcom energetickom systéme, ale že plynieme na všetkých úrovniach bytia.

Sexuálny orgazmus a kozmický orgazmus

Je dôležité porozumieť princípom orgazmu, ktorý poznáme a zažívame v mieste nášho pohlavia a v panvovej oblasti, nakoľko je táto skúsenosť veľmi dôležitá počas celej cesty čakier.

Tak ako sa budú čakry postupne otvárať, bude to orgazmická skúsenosť. A keď sa otvoria všetky čakry pre zostup nebeskej energie, silnej božskej energie, toto poznáme ako Mahamudru. Mahamudra v doslovnom preklade znamená – Veľké gesto alebo orgazmus prežívaný s celým vesmírom.

Sex a Samadhi

V Tantre zvykneme vravieť: “Bez bahna nevykvitne žiaden lotosový kvet.

Na to aby sme mohli rozkvitnúť do nádherného kvetu sa potrebujeme spojiť s našou výživou, s našou sexuálnou energiou. S jej využitím máme možnosť posíliť a vyživiť všetky naše centrá a nakoniec vykvytnúť v krásnu žiariacu extatickú a orgazmickú bytosť.

Toto prepojenie sexu a meditácie nám prináša skúsenosť ne-duálneho chápania našej existencie a skutočnosť, že sex a Samadhi (božská skúsenosť) sú jedným a tým istým.