Zážitky blízkosti

Cyklus troch celodenných stretnutí, podporujúcich partnerstvo, vzťah ženy a muža, ktorý sme vytvorili pre rastúci záujem o partnerské techniky na prehlbovanie vzťahu. Techniky a cvičenia budú okorenené aj našou osobnou skúsenosťou a tantrickou praxou.

Čo je obsahom?

Ako zažívať blízkosť a intimitu v páre?

Blízkosť a intimita sa nedejú samé od seba. Je dobré jej vytvárať čas a priestor.

Spoznáte metódy, ako sa k sebe viac priblížiť a prehĺbiť váš partnerský život.

Ak ste single, získate poznanie ako postaviť váš budúci vzťah na pevných základoch.

Ako rozdúchať oheň túžby?

Pulzácia a prepájanie polarít je základným princípom neusínajúceho ohňa vášne.

Spoznajte mužský a ženský svet rešpektujúc obe polarity spôsobom plným úcty a vzájomného porozumenia.

Spoznajte spôsoby na budovanie vzájomnej príťažlivosti.

Ako uvoľniť napätie a voľné plynúť?

Emočne vypäté situácie môžeme ignorovať, bojovať s nimi alebo nahromadenú energiu využiť ako palivo na posun vo vzťahu.

Odvaha pozdieľať ťažšie témy prináša uvoľnenie a transformáciu.

Rozprúdime stagnácie spoznávaním nepoznaného.

Zažijete

  • spôsoby ako pristupovať k žene a ako k mužovi,
  • techniky masáže prehlbujúce intimitu,
  • rituály a meditácie podporujúce lásku a prinášajúce posvätnosť do vzťahu.

Termíny

Radi by sme Vás pozvali zažiť tento cyklus počas jednej soboty a dvoch nediel, ktoré budú plne venované Vášmu vzťahu v malej skupine v centre Jakaí v Lamači.

Sobota: 2.10.2021
od 9:30 do 16:30

Nedeľa: 17.10.2021
od 9:30 do 16:30

Nedeľa: 24.10.2021
od 9:30 do 16:30

Keďže sa jedná o ucelený cyklus s na seba nadväzujúcou štruktúrou, je potrebné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí.

Cena

189,- EUR na osobu za tri stretnutia

Registrácia

Zarezervujte si miesto registráciou a zaplatením registračného poplatku 78,-EUR za pár tu.

Skupina prebieha pod vedením lektorov:

Martin Vrabko, MQEP

V roku 2016 úspešne ukončil Tantra Teachers Training – výcvik zameraný na výuku tantry, pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA. Od roku 2016 pravideľne prednáša o Tantre a vedie víkendové tantrické semináre.

Absolvoval niekoľko ročných tantrický tréningov ako účastník aj ako asistent. Kurzy masáží zameraných prevažne na Indickú a východnú kultúru mu otvorili hlbšie poznanie o tele.

Mgr. Lucia Pajszerová, Dipl. PW

V roku 2021 ukončila diplomovaný 8 ročný tréning Proces Orientovanej Psychoterapie (Procesovej Práce), vedenom špičkovými svetovými odborníkmi v tejto oblasti.

Tantra teacher training absolvovala v rokoch 2015-2016 pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA.

Vyštudovala Liečebnú pedagogiku na Filozofickej fakulte UK Bratislava.

Cesta tantry je pre nás s Martinom cesta zdravej sexuality, lásky, meditácie a spoznávania seba samého/samej. Spoločne sme absolovovali 2-ročný tréning párovej Tantry a párových techník ako prehlbovať vzťah a objavovať úžasné hĺbky sexuálneho spojenia partnerov.

Svet tantrických workshopov a učiteľov pretkáva náš každodenný život a radi by sme tieto zážitky priniesli ľuďom ktorí majú o tantru záujem. Zároveň sa štúdium Procesovej Práce a Tantry prepája a možnosti sebapoznania dostávajú nové rozmery.

Miesto konania

Štúdio JAKAÍ Centrum jogy a vzdelávania
Adresa: Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač