Test Fontu

H1 Telo ako dôkaz. ako sa cítime, ako komunikujeme, ako pracujeme, ako spokojne či nespokojne žijeme.

H2 Telo ako dôkaz ako sa cítime, ako komunikujeme, ako pracujeme, ako spokojne či nespokojne žijeme.

H3 Telo ako dôkaz ako sa cítime, ako komunikujeme, ako pracujeme, ako spokojne či nespokojne žijeme.

H4 Telo ako dôkaz ako sa cítime, ako komunikujeme, ako pracujeme, ako spokojne či nespokojne žijeme.

H5 Telo ako dôkaz ako sa cítime, ako komunikujeme, ako pracujeme, ako spokojne či nespokojne žijeme.
H6 Telo ako dôkaz ako sa cítime, ako komunikujeme, ako pracujeme, ako spokojne či nespokojne žijeme.

Paragraf: Intímne Umenia sú stretnutia ľudí, ktorých vlastná zvedavosť vedie k skúmaniu tej časti života, o ktorej sa len tak šepká, či hovorí len v náznakoch. Tej časti života, ktorá je pre nás všetkých dôležitá a ovplyvňuje to, ako sa cítime, ako komunikujeme, ako pracujeme, ako spokojne či nespokojne žijeme.

Veríme, že intímny život si zaslúži viac pozornosti. Nenechať sa len tak unášať prúdom toho, čo kto naznačí, či nechať sa strhnúť potrebami toho silnejšieho. Radi by sme nám všetkým pomáhali zvedomovať to, čo sa deje, či pomôcť nájsť naše potreby, vedieť ich vyjadriť a osláviť ich jedinečnosť.

  • viac vedomia v našich intímnych životoch
  • viac lásky samého/samej k sebe
  • viac uvedomenia k tomu, čo naozaj potrebujem
  1. viac poznania toho, čo sa deje, keď žena plače, či sa smeje
  2. viac poznania toho, čo sa deje, keď muž nerozumie, či je zanietený vo svojej práci
  3. viac porozumenia medzi ženou a mužom