Tantra – iný dotyk tela a duše.

Tantra – iný dotyk tela a duše.

O umení tantry píšem z pohľadu vlastného poznania a skúsenosti. To, čo som zažil na ceste za umením vedomého milovania, mi prinieslo do života mnohé zmeny – na úrovni citovej, duševnej i fyzickej.

Môj pohľad na ženu, na vzťah, milovanie i vlastnú sexuálnu energiu nadobudol celkom novú, oveľa plnohodnotnejšiu a zmyselnejšiu, podobu…

Uvedomenie si vlastnej sexuality.

Vďaka tantrickým rituálom, cvičeniam a celkovo procesu, som si mal možnosť uvedomiť vlastnú sexualitu. Objaviť v sebe vnútornú ženskú energiu a priniesť vedomie do mnohých jej oblastí.

Základným tantrickým poznaním o princípoch pôsobiacich vo vesmíre, sa mi otvoril úplne nový rozmer vnímania reality. Ženský princíp reprezentujúci energiu a mužský princíp prinášajúci vedomie je uplatniteľný takmer v každej oblasti života. Naučil som sa ako s energiou narábať jednoduchým, ale účinným spôsobom. Vložením zámeru do energie sa mení jej kvalita a smerovanie.

Sexuálna energia, energia ženského princípu z ktorej sa rodí všetko v našej realite, bola a je zahalená do rúška dogiem, neprávd a stala sa nástrojom manipulácie. Pochopenie a zvládnutie sexuálnej energie nám umožní oveľa slobodnejšie prežívanie reality. Navyše, tantrické princípy prinášajú veľa odpovedí aj na problémy dnešnej doby, a až prekvapivo dokážu riešiť nejeden závažný, či už partnerský alebo dokonca aj spoločenský problém. Základný princíp je návrat k ženskej podstate, ako nositeľke tvorivej energie a uvedomenie si každej ženy ako jedinečnej inkarnácie bohyne. Ženy ako nositeľky lásky a pravdy. Z toho prameniaca transformácia prináša so sebou prevratné zmeny. Nemenej dôležitý mužský aspekt manifestuje element vedomia, pomocou ktorého dochádza k usmerneniu potenciálu ženskej energie.

Zážitok rozšíreného orgazmu

Tantrické učenie prináša pre “západnú” spoločnosť úplne prevratný koncept prežívania milostného aktu. Nám všetkým dobre známy princíp vzrušenia, väčšieho vzrušenia, ešte väčšieho vzrušenia, ktoré neraz prerastá až do napätia v panvovej oblasti a končí doslova vybitím a uvoľnením energie tantra prevracia úplne na ruby. Od začiatku sa pri milostnom akte milenci do vzrušenia uvoľňujú a neponechávajú priestor na napätie v tele, čo umožňuje namiesto vybitia energie jej expanziu a rozširovanie po tele. Najprv do oblasti srdca, potom hlavy, celého tela a pri dostatočne intenzívnej “práci” dochádza k expanzii do energetického tela a proces je vlastne neohraničený. Tu sa otvára potenciál na zažívanie tzv. celo telového orgazmického prežitku, rovnako možného tak u žien ako aj u mužov. Uvoľňovanie sa do vzrušenia prináša po určitom cviku vynikajúcu metódu kontroly ejakulácie, čo má za následok predĺženie milostného aktu a umožňuje aj mužom zotrvať v orgazmickej energii značne dlhú dobu.

Nová dimenzia milostného života

Umeniu dotyku tela aj duše.

Veľmi príjemné stavy zažívania vlastnej energie sa však dajú navodiť aj pomocou tantrickej masáže, ktorá si primárne nekladie za cieľ dosiahnutie orgazmu. Orgazmus môže, ale nemusí byť jej súčasťou. Ide v prvom rade o láskyplný vedomý dotyk, ktorého zámerom je priviesť prijímajúceho do stavu maximálneho uvoľnenia. Tento stav umožňuje veľmi účinne precítiť nabudené energie, telo je oveľa vnímavejšie na zmyslové podnety. V tomto prežitku častokrát jemný dotyk spôsobí doslova búrku v tele a môžu sa uvoľniť dlho zadržiavané energie alebo bloky. Proces tantrickej masáže je výživou tak pre telo ako aj ducha.

Schopnosť vedomej komunikácie vo vzťahu

Ďalší z tantrických princípov učí harmónii medzi mužskou a ženskou energiou. Počas tantrickej cesty som sa naučil ako nekonfliktne komunikovať, čo malo významný dopad na komunikáciu v partnerstve. Vedieť povedať je rovnako dôležité ako vedome počúvať čo nám vraví partner / partnerka. Tantra nám prináša poznanie ako sa vyvarovať kompromisom, ktoré sú možno z krátkodobého hľadiska prijateľným riešením, ale z dlhodobej perspektívy vzťahu škodia a je skôr otázka času, kedy kompromis prerastie v konflikt. Tantra učí ako, môže existovať vedľa seba niekoľko “právd” bez toho, aby boli navzájom v konflikte.

Prebratie zodpovednosti za svoj život.

Nesporne jedna z najdôležitejších vecí pri mojom tantrickom procese bolo poznanie a uvedomenie si skutočnosti, že jediný kto je zodpovedný za môj život a situáciu som ja sám. Úplné oprostenie sa z role obete a ukončenie drámy obviňovania druhých, prináša zo sebou dar slobody a voľnosti, ruka v ruke so zodpovednosťou za realitu, ktorou som obklopený. Tantra učí nič neodsudzovať a vlastný názor si utvárať až na základe vlastnej autentickej skúsenosti. Čo sa však často deje je, že s obľubou posudzujeme veci a názory si vytvárame na základe predpokladov a projekcií mysle. To však nikdy nemôže nahradiť plnohodnotnú skúsenosť.

Poznanie, ktoré od základov zmenilo môj pohľad na milostný život a partnerstvo.

Žiť v tantrickom zväzky neznamená však, ako je často mylne interpretované, žiť promiskuitným životom založeným na častom striedaní partnerov. Ako som už spomínal, Tantrické učenie primárne nič neodsudzuje a vo všetkom vidí cestu. A môžeme sa vydať cestou po povrchu, kde máme možnosť stretnúť množstvo zrkadiel alebo sa môžeme vydať cestou do najhlbších hlbín intimity a to je možné s jedným partnerom, naladeným na rovnakú vlnu energie. Svet, ktorý sa nám potom otvorí ponúka nepreberné množstvo nového poznania o sebe samom a doslova umožňuje kontakt s podstatou bytia. Božská esencia, ktorú je možné nasať je však neopísateľný zážitok a ani tisíc slov nedokáže sprostredkovať nádheru stavu bytia, čo i len jedinej sekundy v blaženom tantrickom spojení milujúcich sa partnerov.

Autor textu: Martin Vrabko    

Mohlo by vás zaujímať.