Masáž erotogénnych zón promo

Aký dotyk ženy milujú?

Úžasná metóda ako prebudiť erotogénne zóny na celom tele..

Pre ženy:

  • Prebudenie a scitlivenie tela.
  • Objavenie nových erotogénnych zón.
  • Príprava ženského tela na hlboký extatický zážitok.

Pre mužov:

  • Ako sa dotýkať ženy?
  • Spoznanie ženského tela a jeho citlivosti.
  • Osvojenie si princípov plynutia a pomalého prístupu k ženskému telu.