Ako sa vydať Tantrickou cestou.

Úvodný tantrický víkend, ktorý ponúka inšpirujúci vstup do sveta tantry. Zábavný, zmyselný, a plný učenia.

Pomáha zvyšovať vedomie a citlivosť. Pomáha otvárať srdce.

Učíme sa ako sa uvoľniť do väčšej a väčšej živosti a ako oceniť a nechať prejaviť posvätnosť v každom z nás.

Seminár vám ponúka

➢ Rozprúdiť Dych, živosť a vitalitu
➢ Uvolniť strachy
➢ Prebudiť vnímavosť našich zmyslov – čuchu, hmatu, chuti, sluchu a zraku
➢ Precítiť energetické telo
➢ Spoznať rozdiel medzi hranicami a limitmi
➢ Zažit rozdielnosť energie a potenciálu čakier
➢ Otvoriť sa plynutiu energií medzi mužom a ženou.

Pre koho je seminár?

Pre káždého koho Tantra priťahuje. Ak to bude vaša prvá skúsenosť alebo pokračovanie započatej tantrickej cesty čakier, prípadne iných tantrických metód, budete mať možnosť sa ponoriť v zážitku do vlastného tela a precítiť jeho hĺbku adekvátne stavu vášho uvoľnenia.

Seminár je vhodný pre jednotlivcov aj páry a je postavený tak, aby ho mohli absolvovať aj jednotlivci, ktorí budú cvičenia zdieľať v páre. Páry sú vitané a rešpektované.

Zámer víkendu.

Prostredníctvom tejto úvodnej ochutnávky by sme Vám radi ponúkli možnosť skúsiť a ochutnať o čom tantra je.

Piatok:

  • Hravým spôsobom, za pomoci dychu, pohybu a zámeru se napojíme na našu energiu tak, aby sme se dostali do kontaktu s našou živosťou, radosťou, vitalitou, so všetkým čo sa skrýva v našej sexuálnej životnej energii.
  • Tak, aby sa uvolnili naše strachy, napätia a naše srdce se otvorilo našemu neobmedzenému energetickému potenciálu.
  • Tento víkend začneme jemnou iniciáciou našich zmyslov formou rituálu, ktorý nás vezme preč od stavu kde bombardovanie informáciami v bežnom svete znecitlivujú naše oči, uši a zmysly, ktoré tak potrebujú viac a viac stimulácie, čo môže končiť už len ich zaplavením. Tantrická cesta nám dovolí zažiť jeden zmyslový podnet v jednom momente, aby sme ho mohli naplno ucítiť, ochutnať, meditovať nad ním. Zmysly nás vezmú hlboko do tela, do našej jemnosti, do tu a teraz, uvoľňujúc nás z tyranie minulosti a budúcnosti, do jednoduchosti prítomnosti.

Sobota:

  • Vydáme sa na cestu zážitku seba nielen ako fyzické bytosti, ale tiež ako bytosti energetické, hravo skúmajúc pôžitok plynutia s našou energiou a stretnutie a plynutie s druhými.
  • Tiež sa naučíme ako sa neidentifikovať s našimi hranicami a limitmi, ale s naším bytím ako plynutie energie, ktoré na seba môže vziať akúkoľvek formu.
  • Večer preskúmame čakry ako dvere k vnímaniu a interakcii s druhými a so svetom.

Nedeľa:

  • Naučíme sa základné tantrické praktiky pre energetické zdravie a pre plynutie energie našim telom a pre stretnutie sa s partnerom na všetkých troch úrovniach v pohlaví, v srdci a v duši.

Cesty Transformácie.

SK a CZ Tím Ciest Transformácie prináša tento zážitkový víkend ktorý je zároveň aj úvodným na komplexnej tantrickej ceste ceste – “Cesty transformácie / Posvätné telo, vášnivý duch“.

Predstavíme vám prax ktorú sme nadobudli pod vedením Johna Hawkena – tantrického učiteľa a šamana, ktorý za posledných 30 rokov doviedol tento systém k jeho silnému transformačnému potenciálu.

Cesty transformácie – je medzinárodný team, ktorý pod vedením Johna Hawkena ponúka tarnsformačné semináre a výcviky po celej európe.

Čo je Tantra?

Tantra je cesta pre všetkých, ktorí sa túžia otvárať životu viac a viac. Je pre všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj vlastnej osobnosti v oblasti energie, vedomia, tvorivosti, sexuality.

Je to cesta pre všetkých, ktorí chcú liečiť oddelenie medzi sexom, srdcom a duchom a znovu pocítiť posvätnosť v nás samých.

Slovo tantra znamená “nástroj expanzie”. Tantra je staroveká tradícia, pochádzajúca z Indie a Tibetu, ktorá nás učí prijatiu našej sexuálnej energie, živosti a radosti ako spirituálnej cesty k otvoreniu brán vyššieho vedomia a extázy. V našej západnej civilizácii nám tantra tiež pomáhá liečiť naše sexuálne zranenia, či už pochádzajú z prílišnej kontroly, posadnutosti, zneužitia či potlačovania. Ukazuje nám, ako se tešiť z erotickej energie prostredníctvom zážitkov radostnej a meditatívnej bezcieľnosti.

Tantra uctieva jednotu medzi energiou a vedomím. Učí ako se napojiť na našu životnú energiu spôsobom, ktorý má moc zmenit naše životy a vniesť novú kvalitu živosti do sfér našeho každodenného prežívania.

Tantra nič neprikazuje, každý môže ísť svojím vlastným tempom. Je to neuveriiteľná cesta sebaobjavovania, sebaprijatia a konečne sebalásky.

Vyváženosť polarít

Na Tantrický workshop preferujeme vyrovnané mužské a ženské energie a preto budú jednotlivci prihlasovaní s ohľadom na počet mužov a žien už na seminár prihlásených. Toto pravidlo sa netýka párov a spolu prihlásených dvojíc (muž, žena).

Súčasťou workshopu nie sú dotyky na intímnych miestach.

Skupina prebieha pod vedením lektorov:

Martin Vrabko, MQEP

V roku 2016 úspešne ukončil Tantra Teachers Training – výcvik zameraný na výuku tantry, pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA. Od roku 2016 pravideľne prednáša o Tantre a vedie víkendové tantrické semináre.

Absolvoval niekoľko ročných tantrický tréningov ako účastník aj ako asistent. Kurzy masáží zameraných prevažne na Indickú a východnú kultúru mu otvorili hlbšie poznanie o tele.

Mgr. Lucia Pajszerová, Dipl. PW

V roku 2021 ukončila diplomovaný 8 ročný tréning Proces Orientovanej Psychoterapie (Procesovej Práce), vedenom špičkovými svetovými odborníkmi v tejto oblasti.

Tantra teacher training absolvovala v rokoch 2015-2016 pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA.

Vyštudovala Liečebnú pedagogiku na Filozofickej fakulte UK Bratislava.

Cesta tantry je pre nás s Martinom cesta zdravej sexuality, lásky, meditácie a spoznávania seba samého/samej. Spoločne sme absolovovali 2-ročný tréning párovej Tantry a párových techník ako prehlbovať vzťah a objavovať úžasné hĺbky sexuálneho spojenia partnerov.

Svet tantrických workshopov a učiteľov pretkáva náš každodenný život a radi by sme tieto zážitky priniesli ľuďom ktorí majú o tantru záujem. Zároveň sa štúdium Procesovej Práce a Tantry prepája a možnosti sebapoznania dostávajú nové rozmery.

Cena semináru v centre Lovinka

Vaše miesto bude garantované po zaplatení registračného poplatku vo výške 69€. Po odoslaní registrácie zašleme inormácie o úhrade.

Záloha je čiastočne vratná pri odhlásení sa mailom do 30 kalendárnych dní pred začiatkom semináru so storno poplatkom 30€. Po tomto termíne je záloha nevratmá. Záloha je plne prenosná na inú osobu aleno iný seminár.

Program Semináru

Piatok

14:00 – 15:30 Registrácia
15:30 – 18:00 Blok I
18:00 – 19:30 Večera
19:30 – 22:00 Blok II

Sobota

8:00 – 9:30 Raňajky
9:30 – 13:00 Blok I
13:00 – 14:30 Obed
14:30 – 16:45 Blok II
16:45 – 17:00 Prestávka
17:00 – 19:00 Blok III
19:00 – 20:30 Večera
20:30 – 22:00 Večerný rituál

Nedeľa

8:00 – 9:30 Raňajky
9:30 – 13:00 Blok IV
13:00 – 14:30 Obed
14:30 – 16:30 Blok V
16:30 – 17:30 Ukončenie semináru

Termín semináru