Cena Seminárov Brána

Cena semináru v centre Brána

[pricetable col1=” ” col2=”Osoba” col3=”Manželský / partnerský pár”] [pricetablerow col1=”Cena semináru” col2=”189€” col3=”338€”][/pricetablerow] [pricetablerow col1=”Strava – plná penzia a ubytovanie počas celého semináru. ŠTVRTOK – NEDEĽA” col2=”96€” col3=”192€”][/pricetablerow] [/pricetable]

Vaše miesto bude garantované po zaplatení zálohy vo výške 69€ za seminár. Po odoslaní registrácie zašleme údaje na úhradu.

Záloha je plne vratná pri odhlásení sa mailom do 30 kalendárnych dní pred začiatkom semináru. Po tomto termíne je záloha nevratná. Záloha je prenosná na inú osobu.