Súhlas spracovania osobných údajov GDPR

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom pre web www.intimne-umenia.sk.

Svoj súhlas udeľujem za účelom zasielania informačných emailov, článkov, informácií o akciách a podujatiach súvisiacich s programom a činnosťou Intímnych umení.

Svojím súhlasom tiež vyhlasujem:

  • že môj vek je 18 rokov alebo viac.
  • poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné.

Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov a to najmä:

  • svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe emailovej žiadosti.
  • právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.
  • právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj zo slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov neupravených Nariadením, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nariadenie bude priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom stanovovať práva a povinnosti najmä pre dotknuté osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje ktoré sú zadané do našeho systému sú spracovávané technológiou WordPress a systémom Newsletter. Oba tieto systémy zohľadňujú požiadavky nariadenia DGPR.

Osobné údaje neposkytuje žiadnym tretím stranám.

Stránka Intímne Umenia nepoužíva žiadene vlastné takzvané “Cookies”. Na stránke je umiestnený kód “Google Analytics”, ktorý využíva “Cookies” na analýzu návštenvosti našich stránok.

Obchodnú značku Intímne Umenia zastupuje fyzycká osoba: Martin Vrabko, IČO: 32217200, DIČ: 1025081035.

UMENIE MILOVAŤ

Nahliadnite a naučte sa umeniu milovať. Objavte svet Tantry, svet potešenia, intimity a vedomej sexuality.

VAŠE PRÍBEHY

Emocionálne fotografie, ktorá ťa vezmú do sfér skutočného emočného plynutia, vyjadrenia tažko vyjadriteľného a zhmotnovania vytúženého.

FILM O TANTRE

Viac ako 40-minútový dokument vás uvedie do práce a životného poslania Alana Lowena, vyštudovaného psychológa, ktorý sa už desiatky rokov venuje organizovaniu zážitkových workshopov a dlhodobých tréningov s názvom Umenie bytia.

KAM NA TANTRU?

Zážitkové zvedomovanie základných životných tém do našich životov a do partnerstva, v zmysle výroku “Nájsť spriaznenú dušu je veľmi zaujímavé, ale takmer nemožné. Spriaznenú dušu je však možné vytvoriť.

SEXUALITA LÁSKA VEDOMIE UMENIE SPIRITUALITA
X