Tantra a orgazmus

Tantra a orgazmus.

Na svojej tantrickej ceste som prešiel niekoľkými významnými zmenami vnímania seba a svojho tela. Jednoznačne najrevolučnejšou však bolo prežívanie orgazmu a cesta k jeho dosiahnutiu. Základný princíp, tak ako ho učí tantra, je totiž prevrátený úplne naruby.

Tajomstvom je uvoľnenie.

Vzápadnej kultúre sme naučení dosiahnuť vyvrcholenie pomocou akcie a svalového napätia. Pohyby v oblasti panvy vedú k nakumulovaniu energie v genitálnej oblasti, ktorá sa po dlhšej, či kratšej chvíli vyplaví a pretaví sa do slastných pocitov orgazmu. Tantrická cesta k vyvrcholeniu je cestou uvoľňovania a relaxácie od samotného počiatku milovania.
Vedome pracujeme s uvoľňovaním nielen svalov panvového dna, ale každého kúska tela. Pohyb samotný sa využíva len
minimálne na generovanie energie, avšak špeciálna tantrická pozícia (Yab Yum) umožňuje milencom byť v maximálnom
uvoľnení počas celej doby spojenia.

Rozšírený orgazmus.

Ak sa podarí partnerom zostať v uvoľnení, je veľmi pravdepodobné, že sa čoskoro dostaví jav, ktorý tantra nazýva ESO – Extended Sexual Orgasm (rozšírený orgazmus). Základný princíp rozšíreného orgazmu spočíva v spontánnom šírení orgazmu z panvovej oblasti do celého tela. Nejde teda o rýchle vybite energie formou ejakulácie, ale o jej hromadenie a smerovanie do všetkých úrovní nášho fyzického tela, aj do nášho vedomia. Predpokladom je však maximálne uvoľnenie. Ak stúpajúca orgazmická sila narazí na prekážku, na svalové či mentálne napätie v nejakej časti tela, začne sa kumulovať, výsledkom čoho je rýchle vyvrcholenie – klasický orgazmus, ako ho poznáme v bežnom ponímaní. Ak však dosiahneme dostatočné uvoľnenie a relaxáciu, energia ktorú produkuje sexuálne vzrušenie má potenciál šíriť sa do celého tela, a aj oveľa ďalej, do tela energetického, ktoré však nie je ničím limitované. Základným predpokladom je však veľmi vedome pracovať s tzv. sexuálnymi polaritami.

Sexuálne polarity u muža.

Ako všetko v našom svete, ktorý stojí na princípe duality, aj naše telo má dva póly sexuality. U muža je kladný pól v hornej oblasti lingamu (pohlavný orgán muža), pričom jeho stimulácia vedie k vzrušeniu a neskôr k vyvrcholeniu. Menej známy je však záporný pól, ktorý sa nachádza v oblasti perinea (hrádze). Jeho stimulácia síce naďalej stupňuje vzrušenie, avšak dramaticky odvádza potrebu ejakulácie bez toho, aby prišlo k strate erekcie alebo vzrušenia. Je to vlastne opačná strana koreňa penisu, ktorý pokračuje vo vnútri tela. Ak sa podarí dostať muža do fázy pred vyvrcholením stimuláciou perinea, je možné udržať ho vo veľmi intenzívnom stave práve začínajúceho orgazmu, ktorý je však plne pod kontrolou. Stimuláciou oboch pólov je možné zotrvať v orgazmickom stave až niekoľko minút, i dlhšie. Aj keď nie je až taký intenzívny ako moment klasického vrcholu, jeho dĺžka a kvalita prináša dramaticky iné prežívanie sexu a vlastného potešenia.

Prežívanie sexu u ženy.

Podobný proces prebieha aj u ženy, kde je možné kladný pól nabudiť stimuláciou klitorisu a poprsia a záporný vo vnútri
Yóni (oblasť bodu G). Ako to však vyzerá v praxi? Celý priebeh treba zo strany ženy doslova „trénovať“ – naučiť sa vnímať svoje telo a vedieť, kedy treba prepnúť stimuláciu pólov. To sa celkom jednoducho trénuje pri sebapotešovaní, aj keď v tej chvíli musí žena vyvíjať úsilie, takže sa nemôže natoľko uvoľniť. Na začiatok je ideálne skúšať to s partnerom. Dohodnúť si signály, ktorými dáte najavo prepnutie stimulácie z jednej polarity na druhú, poprípade pauzu v stimulácii a jej pokračovanie. Po niekoľkých pokusoch sa určite na seba naladíte a výsledok nedá
na seba dlho čakať. Takto môžete vnímať orgazmický proces v maximálnom uvoľnení a všetko otvorene prijímať.

Pozícia Yab Yum.

Ak sa vám táto hra zapáči a budete ju už zvládať aj vo vzájomnom v procese dávajúci – prijímajúci, môžete skúsiť tento princíp aj v sexuálnom spojení pozície Yab Yum. Tá vyžaduje značnú mieru ohybnosti a fyzickej prípravy, hlavne u muža. Je totiž bežné, že sa pobyt na vlne blaženosti často predĺži na desiatky minút, či niekoľko hodín. Potom môže prísť doslova k splynutiu dvoch tiel a duší. Dostavia sa jemné dlhotrvajúce vibrácie a nikdy nepoznané pocity. Expanzia energetického tela však môže byť nekonečná a prijímaním takéhoto potešenia sa napĺňa potešením celý vesmír.

Autor textu: Martin Vrabko