Rýchle vyvrcholenie ženy a neschopnosť muža dosiahnuť orgazmus.

Spýtali ste sa

“S priateľkou mávame pohlavný styk. Problémom je však, že sa neviem urobiť a na druhej strane ona je po 2 minútach hotová. Neviem, ako riešiť tento problém. Ďakujem.”

Odpovedáme

Na dostatočné zodpovedanie a nasmerovanie vás ako páru, by som potreboval oveľ viac vstupných informácii. Táto téma je veľmi obsiahla a prevažne si vyžaduje aj prax aby sa veci pohli, pokúsim sa napísať pár tipov a vhľadov.

1. Vedomá a úprimná komunikácia.

Na prvom mieste je otvorená a úprimná komunikácia v oblasti sexuality a partnerstva. Mnohokrát už samotné zvedomenie vzájomných prežitkov prináša posun v téme. Komunikácia v partnerstve je všeobecne veľmi dôležitá vec. Môj tip je osloviť tému formou “Ja prežívam to a to” alebo “Vnímam to takto a takto” a nepoužívať formulácie “Ty ma nevieš uspokojit” a podobne. Dôležité je komunikovať o vlastnej skúsenosti a vlastnom pohľade bez obviňovania partnera, partnerky. Takto je nám umožnené vyjadriť, ako sa cítime bez toho aby sme sa dotkli drujej osoby. Taktiež je dobré si overiť, či som pochopil, čo mi chce partner partnerka povedať, rovnako ako to naozaj myslel, mylsela.

2. Sebapotešovanie

Sebapotešovanie (masturbácia), je spôsob ako sa zdokonalovať v prežívaní potešenia, ktoré milostné spojenie poúka. Spôsob ako prevádzame sebapotešovanie sa odzrkadluje priamo pri milovaní. Ak sa deje čo najrýchlejšie “aby ma nikto nepristihol” ten istý model je po častom opakovaní pre telo normou a prejaví sa aj v partnerskom stretnutí. Tu sa otvára vašej partnerke priestor na experiment, kde by sa sebapotešovaním mohla dostať do stavu tesne pred orgazmom a jednoducho zvolniť a nechať energiu trochu klesnúť. A potom znova nabudiť a znova klesnúť. Po niekoľkých vlnách sa dostaví orgazmus oveľa intenzívnejší, ako ak by nastal hneď pri prvej vlne. Ak si to osvojí v sebapotešovaní, bude jednoduché to priniesť neskôr do milovania.

Ten istý princíp platí aj pre muža. Sebapotešovanie je nástroj, ako sa naučiť čo vzrušenie pordporuje a čo brzdí. Zdieľanie týchto informácii s partnerkou a ich zavedenie “do praxe” prinesie želaný efekt. Oddialovanie orgazmu a udržiavanie sa v predorgazmickom stave je kľúč k tomu, aby sme sa naučili našu sexuálnu energiu ovládať a kultivovať. Naučí nás to spustiť orgazmus, keď si to vyberieme.

Aký dotyk ženy milujú?

Úžasná metóda ako prebudiť erotogénne zóny na celom tele..

Pre ženy:

  • Prebudenie a scitlivenie tela.
  • Objavenie nových erotogénnych zón.
  • Príprava ženského tela na hlboký extatický zážitok.

Pre mužov:

  • Ako sa dotýkať ženy?
  • Spoznanie ženského tela a jeho citlivosti.
  • Osvojenie si princípov plynutia a pomalého prístupu k ženskému telu.

3. Muž a žena – dva protipóly

Vo veľkej väčšine majú páry dynamiku vymenenú. Na to aby muž dosiahol vyvrcholenie je potrebné menej času aký potrebuje žena. Jedna z častých príčin je všeobecná nevedomosť v našej soločnosti ako pristupovať k žene a ako pristupovať k mužovi počas miovania. Pokúsim sa o krátke vysvetlenie napriek tomu, že je to veľmi obsiahla téma a jej pochopenie vyžaduje aj prax a nácvik.
U muža začína všetko v jeho strede, v jeho lingame (pohlaví). Na aktiváciu muža treba priniesť pozornosť k lingamu hneď na úvod. Veľmi vhodná je masáž lingamu a jeho blízkeho okolia, dotyky, prípadne iný hravý spôsob. Po dosiahnutí erekcie, pokračujeme smerom von. Vybudovanú energiu je potom vhodné rozvádzať dotykom do oblasti brucha, a nôh, neskôr k srdcu a keď je muž plne aktivovaný tak do celého tela. Ak sa erekcia stratí, znova sa treba vrátiť do stredu a pokračovať.

U ženy je začiatok na okraji. Sex, milovanie, pohlavný styk, ako koľvek to nazveme, začína u ženy dávno predtým ako príde k penetrácii. Je to špirálovitý proces, ktorý sa z vonku postupne dostáva k ženinmu stredu, teda k jej yóni (pohlaviu). Atmosféra, naladenie partnerov, hudba, krása, kvety, romantická situácia, šepaknie do ucha… spôsobov je veľa a ak sa nedejú podvedome, odporúčam ich do života priniesť. Otvárajú dvere k telu ženy. Ďalším krokom po špirále je venovať sa všetkým častiam jej tela, jemným a citlivým dotykom, najprv brucho, ruky, hlava. Táto fáza dovolí emóciam ženy voľne plynúť. Nasleduje hrudník a prsia, ktoré sú známe ako erotogénna zóna, hlbší význam dotykov na prsia však je zameranie pozornosti na srdce a lásku. Potom nasledujú nohy, začínajúc chodidlami, pokračujúc k stehnám a končiac v slabinách. A až na koniec yóni samotná. Teda presný opak, ako prezentuje pornografia, ktorá je zameraná na mužských konzumentov a vizuálne vnímanie sexu.

Tieto dva prístupy sa dajú robiť ako dva za sebou nasledujúce procesy s tým že aktivácia muža sa deje ako prvá. Je však možné ich v plnom vedomí zažívať aj súčasne.
Kde je však omyl? Mne ako mužovi sa páči prístup od stredu von, pretože cítim, čo to s mnou robí a bez hlbšej znalosti týchto procesov som v minulosti pristupoval k žene rovnako ako sa to páči Moja pozornost smerovala priamo k yóni, občas s malou obchádzkou cez prsia. To však väčšinou viedlo k jej uzatvoreniu. Taktiež, ak sa žena so mnou začne hrať jej spôsobom, teda z vonku dnu, prináša mi to energiu nervozity a nedočkavosti. Nie je to nič komlikované, len to vyžaduje hlbšie vedomisti a prax, ktorú je možné si osvojiť experimentovaním a komunikáciou medzi partnermi, prípadne na našich seminároch alebo v individuálnej praxi.

4. Stres a napätie.

Sexuálne spojenie prináša zo sebou nádherné stavy bytia. Deje sa to však iba v tedy, ak do milovania vstupujeme bez stresu a napätia. Telom sa začne šíriť sexuálna energia, ktorá zosilní náš aktuálny emocionálny stav. Ak sme však plný stresu a napätia, prichádza k ich uvoľneniu a preto pociťujeme sex ako zbavovač stresu a napätia. Rovnako, ako keď si ideme zabehať :-).
Moje odporúčanie pre tento prípad je vyhradiť si dostatok času na milostné stretnutie. Ideálne bez rušivých elementov. S plnou 100% vzájomnou pozornosťou. Pred vstupom do milostnej predohry je dôležite zabviť sa stresu a napätia tak v tele ako ja v mysli. Pomáhajú napríklad joga, šport, zvnútornenie sa, alebo jednoducho relaxácia.
5. Prežívanie sexuality v hlave.

Ďalším faktorom, ktorý môže / nemusí zohrať úlohu vo vašom prípade je prežívanie sexuality v hlave. Keďže som sám bol uviaznutý v tejto situácii, prinášam to ako vlastnú skúsenosť. Na sexuálnu stimuláciu som potreboval vizuálny podnet. Napriek tomu, že moja partnerka bola nádherná žena, nestačilo to a vyhľadával som pestrosť v živote formou pornografie a v mojich vlastných vizuálnych predstáv. Všetko sa dialo v mojej hlave a bol som úplne odpojený od svojho tela. Ak prišla zaujímavá alebo neočakávaná situácia, okamžite som sa dostal do varu ale pri opakovaných milostných stretnutiach v našej spálni som mal rovnaký problém.

Riešenie mi priniesla tantra, naučil som sa veľa vecí o svojom tele, čakrách, emóciách, sexuálnej energii, vnútornej práci, kontrolovať svoju ejakuáciu, a hlavne priniesť do života a milovania spomalenie a senzitivitu. Začal som si vážiť svoje telo a využívať všetky jeho zmysly, nielen zrak ako to bolo dovtedy. Je to cesta dlhá, ale z vlastnej skúsenosti ju vrelo doporučujem.

6. Bezcielovosť v milovaní.

Sex, sexualita, milovanie, pohlavný styk… Tento proces môže mať tri rôzne hľbky prežívania. V jej vyšších formách je základ bezcielnosť v milovaní. Nedosahovanie orgazmu, plynutie na vlne blaženosti. Orgazmus príde ako sekundárny efekt a môže mať rôzne formy, dľžky či intenzity.

A) Fyzická úroveň.

Pozná ju každý, kto sa v penetrácií alebo iných sexuálnych hrátkach spojil s parnterom partnerkou. Ide o fyzické spojenie, ktorého výsledkom vačšinou býva “orgazmus” formou uvoľneia energie. U ženy sa toto uvoľnenie energie prevalí vnútorne do tela, u muža dochádza ejakuláciou k jej strate. Preto sa mužom dostaví pocit únavy, potreba sánku alebo jedla.

B) Emocionálna úroveň.

Partneri sa naladením jeden na druhého ponoria pomocou milovania do svojho vnútorného sveta, emočne sa poprepájajú. V tejto fáze neexisuje nič také, ako dosahovať cieľ, dosahovať orgazmus. Orgazmus sa jednoducho udeje ako vedlajší produkt byťia a zažívania sexuálneho spojenia. U ženy to vačšinou vedie k sérii niekoľkých orgazmov rôznych intenzít a dĺžok. Od muža to vyžaduje, aby sa naučil kontrolovať ejakuláciu a dovolil ju spustiť vtedy keď si to želá.

C) Duchovná úroveň.

Je prax kde sa sexuálne spojenie muža a ženy vyžíva na dosiahnutie Samádhi, stavu jednoty, Nirvány. Vyžaduje hlbokú znalosť telesných a energetických procesov spojených so sexualitou a býtím ako takým. Otvára dvere do jednoty, ktorá je zastretá dualitným svetom v ktorom žijeme. Pomocou techník dychu, pohybu a hlasu sa partneri dostanú do dimenzie bez času a priestoru. Energia sa z tela nestráca. Naopak, partneri ju kultivujú, násobia a vyživujú sa ňou.

Ak by som mohol z týchto tém niečo vyzdvihnúť k danej otázke, určite by to bola bezcieľovosť, poznanie seba samých v procese sebapotešovania sa a vytvorenie dostatočného priestoru na milostné stretnutie. Už len samotné uvoľnenie mysle, že treba niečo dosahovať je oslobodzujúce.

Verím, že spomínané možnosti priniesli dostatočný vhľad. Ak nie, bude nutné o bližšiu špecifikáciu vašej situácie, prípadne by som navrhol individuálnu komunikáciu.


Máte otázku k Tantre alebo Proces orientovanej psychoterapii?

Napíšte nám a my vám (aj anonymne) odpovieme na vašu otázku s pohľadu Tantry, prípadne Proces orientovanej psychoterapie.


Q&A
(Ak si želáte ostať v anonymite nevyplňujte prosím)
(Vyplňte ak si želáte zaslať informáciu o zverejnení odpovede.)