Jin Jang vo vzťahu

Odhaľte svoje skryté túžby.

V bežnom živote sa nám často stáva, že sa stretávame s nezhodami, prípadne s odlišnými postojmi dvoch ľudí na určitú situáciu. Vo väčšine prípadov to končí buď vzájomnou dohodou, menšou hádkou, pri ktorej to nakoniec niekto vzdá a podriadi sa druhej strane, prípadne konfliktom, ktorý zablokuje ďalšiu komunikáciu na oboch stranách. Táto situácia väčšinou pretrváva dlhší čas, niekoľko dní, týždňov a pri obzvlášť závažných konfliktoch môže pretrvať aj roky…

Ako takéto situácie riešiť? Ako predísť nežiaducim stretom a zablokovaniu komunikácie? Tantra nás učí hneď dve veľmi užitočné veci. Prvá je, že môže existovať viacero právd vedľa seba. To znamená, že v diskusii môžu mať pravdu obidve strany. Druhá rada tantry je, že je dôležité počúvať nášho partnera aktívne, ale nepresadzovať svoj postoj za každú cenu.

Ako však z toho von bez konfliktne, dokonca s radosťou a nádychom dobrodružstva? V prvom rade si musíme uvedomiť, že v našej realite je všetko založené na harmónii medzi jinovými a jangovými energiami. Jin (ženský princíp) a Jang (mužský princíp) fungujúce vo vzájomnom dopĺňaní sa, sú základom každého aspektu našej reality. Skôr, ako prenesieme tento princíp do načrtnutej situácie, pozrime sa do našich životov. Zo skúseností vieme, že akákoľvek kontroverzná situácia končí väčšinou kompromisom, prijateľným pre obe strany.

Tantra nás však učí, aby sme namiesto sto percent času venovaného kompromisu, využili polovicu času výlučne na realizáciu našich želaní a zvyšnú polovicu venovali ruhej strane, ako podporu. Tantra pomenúva tieto role ako jinovú (tá ktorá dáva podporu) a jangovú (tá čo určuje čo sa bude diať). Skúste si každú rolu v Jin – Jang hre. Rozdeľte si úlohy a vyskúšajte si fungovanie ýchto princípov pri hocijakej bežnej situácii, je jedno či to bude pri domácich prácach alebo pri sexe. Dôležité je, aby ste boli otvorení vo všetkom, čo chcete.

Jin – Jang hra.

Rozdeľte si čas hry na dva rovnaké úseky. Minimálny odporúčaný úsek sú 3 hodiny. Môžu to však byť aj na dni, či týždne. Dôležité je však zachovať rovnosť.

Ten, kto zastáva pozíciu Jang, určuje sám, bez obmedzení, ako by si daný čas želal stráviť. Má právo vysloviť a požiadať partnera o splnenie akéhokoľvek želania, špeciálne takého, na ktoré doteraz nenabral odvahu, alebo pri ktorom sa nestretol s pochopením u partnera. Jednoducho by si mal bez zábran priať a dopriať čokoľvek. Bežným javom totiž je, že ľudia si už zabudli želať. Ten kto zastáva pozíciu Jin, je vo vyhradený čas výlučne k dispozícií partnerovi. Nemá právo nijako spochybňovať Jangovo želanie, ani ho korigovať. Jinova úloha je poskytnúť partnerovi maximálnu podporu, aby svoj čas prežil v najväčšej spokojnosti. Jin nesmie obmedzovať Janga, ani nijako komentovať jeho želania. Odmietnuť môže iba extrémy. Skúsenosti ukázali, že rola Jinu je často veľmi zaujímavá. Jediná úloha, kde môže Jin do procesu zasiahnuť je stráženie Jangovho času – jemne a nenásilne mu môže občas pripomenúť, koľko času mu ešte ostáva na jeho želania. Na oplátku sa Jin môže tešiť zo stopercentnej podpory svojho partnera, keď sa role vymenia.

Pre oboch partnerov je Jin – Jang hra výzvou preskúmať energie protipólov a hranice, ktoré by inak preskúmané neboli. Tento princíp je možné aplikovať takmer v každej oblasti života. Pri plánovaní a realizácii dovolenky, pri takmer nemožnej komunikácii so svokrou, pri neposlušných deťoch… Obzvlášť úspešné býva rozhranie tejto hry v spálni, kde si partneri veľakrát nedovolia vysloviť svoje skutočné priania. Vďaka Jin – Jang hre, sa môžu naopak jeden druhému omnoho viac otvoriť, môžu si dovoliť užívať na maximum aj tie situácie, ktoré by inak vyvolali nezhody. Vyžaduje to však samozrejme dávku odvahy, otvorenosti a tolerancie z oboch strán.

Jin – Jang hra vás však môže priviesť do úžasných situácií, pri ktorých zistíte veľmi veľa sami o sebe, o vojom partnerovi a vzájomných možnostiach. Uvidíte, aký veľký rozdiel je robiť veci na päťdesiat a na sto percent
a naplno si užívať všetko, po čom túžite. To všetko navyše s úplnou podporou partnera. Rozhodne to stojí za vyskúšanie.

Tipy na Jin – Jang hru.

Vyskúšajte si v spálni úlohu Jangu. Povedzte si, čo chcete s vedomím, že váš partner či partnerka v úlohe Jin to ochotne splní. Želajte si čokoľvek, na čo ste doteraz nemali odvahu. Užite si to celý dohodnutý čas. Vaše želania budú stále smelšie a vy si to budete čoraz slobodnejšie užívať. Potom si úlohy vymeňte.

Ak ste Jang, môžete vo svojom čase vysloviť akékoľvek želanie. Jin vás bude podporovať a snažiť sa ho vyplniť. Muži môžu pozerať dva futbalové zápasy za sebou, hrať sa na playstation, želať si večeru do postele… jednoducho čokoľvek. Potom budú zase na oplátku plniť želanie svojich partneriek. Ženy si môžu pre uspokojenie rovnako želať čokoľvek, čo by im inokedy neprešlo. Od upratovania, po romantický večer pri sviečkach alebo pri dojímavom filme. Otvorená a zábavná výmena rolí odhalí vaše najskrytejšie túžby a dovolí vám lepšie spoznať a pochopiť seba, partnera i váš vzťah.

Autor textu: Martin Vrabko