Ženská spiritualita

Pozývame Vás na seminár v ženskom kruhu, kde by sme vás rady previedli tantrickými technikami a meditáciami, ktoré nám pomôžu uvidieť a zažiť jedinečnú inkarnáciu Bohyne v nás.

V tejto časti seminára Esencia Bohyne budeme pracovať so 7. čakrou, ktorá je ako brána prepájajúca nás s kozmickým vedomím. Táto čakra je za hranicou duality a vedie nás cez odovzdanie do jednoty. Náplňou tejto časti je ženská spiritualita.

Ženská spirituálna cesta.

Ženská spirituálna cesta vedie cez lásku, oddanosť, súcit a zmyselnosť. Je poháňaná emočným plynutím a založená na dôvere a intuícii.

Keď v sebe uctíme a prepojíme všetky tieto kvality spojíme sa s našou schopnosťou žiť lásku a extázu v každodennom živote, čo vedie ku spojeniu so zdrojom.

Na tomto stretnutí budeme tiež pracovať s archetypmi, ktoré sú dôležitou súčasťou nášho ženského života.

Čo sme pripravili?

Vzájomne sa budeme v bezpečnom a láskyplnom kruhu žien hýčkať a doprajeme si:

❁ Rituál pre zvnútornenie rôznych aspektov Bohyne v nás
❁ Ponorenie sa do objatia srdca vesmíru
❁ Meditácie prepájajúce naše ženské dary s jednotou
Liečenie našich pozitívnych polarít
Iniciačná a integračná masáž a ďalšie techniky

Pomocou tantrických cvičení, posvätných a hlbokých rituálov, spontánneho tanca, zdieľania, emočného uvoľnenia a jemných techník práce s telom objavíme v sebe dary ženskej múdrosti a budeme podporovať našu ženskú esenciu.

Esencia Bohyne je cyklus štyroch na seba nadväzujúcich seminárov, na ktorých pracujeme s ženskými centrami sily:

  • Srdcové centrum a krása (4. čakra)
  • Ženské lono a sexualita (2. čakra)
  • Intuícia a liečenie (6. čakra)
  • Ženská spiritualita a celistvosť (7. čakra)

Sprevádzať vás budú

Andrea

Andrea Sobotová (Ma Prem Devi)

Akreditovaná lektorka tantry, ktorá ukončila v roku 2018 dvojročný učiteľský výcvik u osvietenej tantrickej majsterky Mahasatvaa Ma Ananda Sarity.

Lucia Pajszerová (Ma Prem Rani)

Akreditovaná lektorka tantry pod vedením učiteľky ma Ananda Sarity. Diplom z Procesovej práce a pôvodné štúdium Liečebnej Pedagogiky dopĺňajú celkový štýl práce s ľuďmi, na ceste k sebapoznaniu.

Ma Ananda Sarita

Tento cyklus vytvorila osvietená tantrická učiteľka Ma Ananda Sarita a je hlbokou osobnou cestou pre všetky ženy bez ohľadu na vek. Seminár je zážitkový a zahrňuje prácu s telom, tanec, dychové techniky, tanec, masáž aj meditácie na osobnú transformáciu.

Miesto konania

Štúdio JAKAÍ Centrum jogy a vzdelávania
Adresa: Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač

Termín: 13.-15.5.2022

Čas: Piatok od 17:00 – 21:00, Sobota od 9:00 – 21:30, Nedeľa 9:00 – 17:30

Cena seminára: 189€

Registrácia na seminár

Vaše miesto bude garantované po zaplatení registračného poplatku 89€. Po odoslaní registrácie pošleme informácie o úhrade.

Záloha je čiastočne vratná pri odhlásení sa emailom do 30 kalendárnych dní pred začiatkom semináru so storno poplatkom 30,-EUR. Po tomto termíne je záloha nevratná. Záloha je plne prenosná na inú osobu, alebo iný seminár.

Cena obedov: podľa typu donášky, upresníme cenu v priebehu pár týždňov.

Esencia Bohyne
Prihlasujem sa na seminár