Žena liečiteľka a rozvoj intuície

Intuícia je dôležitou súčasťou života ženy.

Stretnutie z cyklu Esencia Bohyne, na ktorom sa budeme venovať téme 6 čakry.

Tretia časť seminára sa venuje rozvoj intuície a jemnozmyslového vnímania.

My ženy máme prirodzený dar intuície a liečenia.

Na tomto stretnutí budeme rozvíjať tento náš vrodený dar intuície a jasnovidný potenciál.

Budeme používať techniky ako tanec, skúmanie aury, hlboká relaxácia, meditácia, rituály, liečivý dotyk, aby sme získali prístup k hlbokej múdrosti žien.

Precítime, že sme viac ako len fyzické telo a ako môžeme žiť svoj život viac naplno na všetkých úrovniach bytia s väčším uvedomením a rešpektom k nášmu mystickému poznaniu a vnútornej sile.

Zanecháme staré vzorce a obavy ohľadom toho, že by sme mohli byť označené ako “čarodejnice”, znovu sa otvoríme darom liečenia a intuície s dôverou v život.

Súčasťou cesty liečenia je znovu získanie ženskej sily a oslava nášho múdreho dedičstva.

Esencia Bohyne je cyklus štyroch na seba nadväzujúcich seminárov, na ktorých pracujeme s ženskými centrami sily:

  • Srdcové centrum a krása (4. čakra)
  • Ženské lono a sexualita (2. čakra)
  • Intuícia a liečenie (6. čakra)
  • Ženská spiritualita a celistvosť (7. čakra)

Sprevádzať vás budú

Andrea

Andrea Sobotová (Ma Prem Devi)

Akreditovaná lektorka tantry, ktorá ukončila v roku 2018 dvojročný učiteľský výcvik u osvietenej tantrickej majsterky Mahasatvaa Ma Ananda Sarity.

Lucia Pajszerová (Ma Prem Rani)

Akreditovaná lektorka tantry pod vedením učiteľky ma Ananda Sarity. Diplom z Procesovej práce a pôvodné štúdium Liečebnej Pedagogiky dopĺňajú celkový štýl práce s ľuďmi, na ceste k sebapoznaniu.

Ma Ananda Sarita

Tento cyklus vytvorila osvietená tantrická učiteľka Ma Ananda Sarita a je hlbokou osobnou cestou pre všetky ženy bez ohľadu na vek. Seminár je zážitkový a zahrňuje prácu s telom, tanec, dychové techniky, tanec, masáž aj meditácie na osobnú transformáciu.

Miesto konania

Štúdio JAKAÍ Centrum jogy a vzdelávania
Adresa: Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač

Termín: 12.-14.11.2021

Čas: Piatok od 18:00 – 21:30, Sobota od 9:00 – 21:30, Nedeľa 9:00 – 17:30

Cena seminára: 189€

Registrácia na seminár

Vaše miesto bude garantované po zaplatení registračného poplatku 89€. Po odoslaní registrácie pošleme informácie o úhrade.

Záloha je čiastočne vratná pri odhlásení sa emailom do 30 kalendárnych dní pred začiatkom semináru so storno poplatkom 30,-EUR. Po tomto termíne je záloha nevratná. Záloha je plne prenosná na inú osobu, alebo iný seminár.

Cena obedov: podľa typu donášky, upresníme cenu v priebehu pár týždňov.

Esencia Bohyne
Prihlasujem sa na seminár