Záujem o foto session

[pricetable col1=”Fotosession” col2=”Popis” col3=”Cena”] [pricetablerow col1=”PRIVAT” col2=”Fotografie určené výlučne pre súkromné účely fotografovaných, bez možnosti využitia autorom na publikovanie a zverejňovanie diela. Fotografované osoby obdržia fotografie s možnosťou ich využívať nekomerčne.” col3=”800€”][/pricetablerow] [pricetablerow col1=”SHARE” col2=”Fotografie s právom na nekomerčné využite pre autora, publikovanie, prezentáciu v médiách (tlačových aj elektronických) oboma stranami. Predaj fotografií tretím stranám je možný po dohode oboch strán. Fotografované osoby obdržia fotografie s možnosťou ich využívať nekomerčne.” col3=”450€”][/pricetablerow] [pricetablerow col1=”PUBLIC” col2=”Autor fotogrfií môže v plmon rozsahu fotografie využívať komerčne aj nekomerčne, vrátane predaja tretím stranám, bez nároku fotografovaných osôb na dodatočné finančné vyrovnanie. Fotografované osoby obdržia fotografie s možnosťou ich využívať nekomerčne.” col3=”FREE”][/pricetablerow] [/pricetable]

Cena za foto session

[pricetable col1=”Fotosession” col2=”Autor” col3=”Autor” col4=”Klient” col5=”Klient” col6=”Cena”] [pricetablerow col1=” ” col2=”Môže použiť dielo v médiách (Internet, sociálne siete) alebo inak publikovať.” col3=”Môže predať dielo tretím stranám.” col4=”Môže použiť dielo v médiách (Internet, sociálne siete) alebo inak publikovať.” col5=”Môže predať dielo tretím stranám.” col6=” “][/pricetablerow] [pricetablerow col1=”PRIVAT” col2=”X” col3=”X” col4=”✓” col5=”X” col6=”800€”][/pricetablerow] [pricetablerow col1=”SHARE” col2=”✓” col3=”X” col4=”✓” col5=”X” col6=”450€”][/pricetablerow] [pricetablerow col1=”PUBLIC” col2=”✓” col3=”✓” col4=”✓” col5=”X” col6=”FREE”][/pricetablerow] [/pricetable]

Registrácia na foto session

Mám záujem o foto session.
(môžete označiť viac možností)

Ďakujeme za registráciu. Pred jej odoslaním prosím potvrďte súhlas o spracovaní osobných údajov.