Utorky prieskum

Prosím dajte nám vedieť, ktoré utorky by ste záväzne prišli. Možete nám dať aj vedieť o akú tému by ste mali záujem. V prípade, že bude aspoň 8 záujemcov, radi pre vás stretnutie pripravíme.

Utorky Prieskum