Čakra 5. Vishudda – krčná čakra. Sebavyjadrenie, kreativita, inšpirácia

Víkend 5 čakry v nás podporuje potenciál pre našu sebarealizáciu.

Učíme sa ako byť spolutvorcom nášho života a osudu. Pomáha rozpustiť ego a myseľ a prebúdza nebeskú vôlu. Dôležitou témou tejto čakry je kreatívne vyjadrenie pravdy a múdrosti. Je centrom ľudskej vyjadrovacej schopnosti, a tým jeho reči, mimiky a telesného držania, komunikácie a inšpirácie.

Táto čakra je spojená s mužským princípom a s otcom. Základný princíp 5 čakry je rezonancia s bytím a súvisí tiež so sebavyjadrením a komunikáciou.

Práca na piatej čakre – Vishudda – prináša:

➢ Stať sa spolutvorcom alebo spolutvrokyňou vlastnej reality.
Rozvibrovanie nášho hlasu.
➢ Poznanie a prácu s naším menom ako našou životnou mantrou.
➢ Poznanie ako účinne vyprázdniť myseľ.
➢ Otvorenie schopnosti plne a plynulo sa vyjadrovať.
➢ Odhalenie našich skutočných životných hodnôt.
➢ Poznanie ako manifestovať naše sny v realite.
Pre mužov: Hlboké prepojenie s Lingamom (mužským pohlavím) a prácou s jeho tromi úrovňami.
Pre ženy: Hlboké prepojenie s Yóni (ženským pohlavím) a prácou s jej tromi úrovňami.
➢ Transformáciu na tému “Autority v živote“.
Otváranie čakier cez zvuk a tónovanie.
➢ Kreatívny spôsob ako vytvárať svoj vlastný osud.
➢ Prácu s telom a uvoľnenie oblasti krku a ramien.
➢ Vhľad prečo sa nám v živote opakujú rovnaké lekcie a čo s tým.

Témy semináru

 • KREATIVIT
 • SCHOPNOSŤ VYJADROVANIA SA
 • SCHOPNOSŤ OTVORENE POČÚVA
 • ŽIVOTNÉ HODNOTY A PRÁCA S NIMI
 • MASÁŽ
 • UVEDOMENIE SI OPAKUJÚCICH SA VZORCOV V NAŠICH ŽIVOTOCH A ICH TRANSFORMÁCIA

Piata čakra v rovnováhe prináša:

 • Schopnosť vyjadriť našu hlbokú pravdu, pravdu našej duše
 • Plynúce kreatívne vyjadrenie
 • Schopnosť spolutvoriť náš život v súlade s prírodou a spiritualito
 • Vycentrovanie nášho otcovského princípu
 • Otvorenie kanálu duchovnej pravdy
 • Prepojenie s naším vnútorným guru alebo naším vnútorným majstrovstom

Piata čakra v nerovnováhe prináša:

 • Neschopnosť vyjadrovania sa
 • Egoistické zneužívanie kreatívnej energie
 • Nevyriešené záležitosti ohľadom mužského princípu

Pre koho je seminár?

Seminár je vhodný pre jednotlivcov aj páry a je postavený tak, aby ho mohli absolvovať aj jednotlivci, ktorí budú cvičenia zdieľať v páre. Páry sú vítané a rešpektované.

Skupina prebieha pod vedením lektorov:

Martin Vrabko, MQEP

V roku 2016 úspešne ukončil Tantra Teachers Training – výcvik zameraný na výuku tantry, pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA. Od roku 2016 pravideľne prednáša o Tantre a vedie víkendové tantrické semináre.

Absolvoval niekoľko ročných tantrický tréningov ako účastník aj ako asistent. Kurzy masáží zameraných prevažne na Indickú a východnú kultúru mu otvorili hlbšie poznanie o tele.

Mgr. Lucia Pajszerová, Dipl. PW

V roku 2021 ukončila diplomovaný 8 ročný tréning Proces Orientovanej Psychoterapie (Procesovej Práce), vedenom špičkovými svetovými odborníkmi v tejto oblasti.

Tantra teacher training absolvovala v rokoch 2015-2016 pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA.

Vyštudovala Liečebnú pedagogiku na Filozofickej fakulte UK Bratislava.

Cesta tantry je pre nás s Martinom cesta zdravej sexuality, lásky, meditácie a spoznávania seba samého/samej. Spoločne sme absolovovali 2-ročný tréning párovej Tantry a párových techník ako prehlbovať vzťah a objavovať úžasné hĺbky sexuálneho spojenia partnerov.

Svet tantrických workshopov a učiteľov pretkáva náš každodenný život a radi by sme tieto zážitky priniesli ľuďom ktorí majú o tantru záujem. Zároveň sa štúdium Procesovej Práce a Tantry prepája a možnosti sebapoznania dostávajú nové rozmery.

Transformačná cesta za poznaním – Všeobecné informácie

Tantra je prístup k životu, ktorý integruje sexualitu, emócie, zmysly, lásku, meditáciu a vedomie. Je to spojenie sexuality, lásky a spirituality.

 Tantra ponúka bohaté spektrum rôznych možností na osobný rozvoj. “OD SEXU K NADVEDOMIU” je tantrická cesta inšpirovaná učením majstra OSHA.

Pozostáva z víkendových seminárov, kde každý je tématicky zameraný na jednotlivé čakry a témy s nimi súvisiace. Cyklus víkendových tantrických stretnutí vychádza zo systému Tantra Essence, ktorý zostavila tantrická majsterka Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, ktorého sú lektori Martin Vrabko, Lucia Pajszerová a Andrea Sobotová nasledovníci.

Ďalej čerpá z Tantrických a Taoistických prístupov k sexualite a osobných skúseností lektorov. Ponúka hlbokú cestu transformácie a pomáha viesť harmonický a plnohodnotný život, či už pre jednotlivcov alebo v partnerstve.

Systém čakier ako mapa života.

Preskúmanie, pochopenie a otvorenie systému čakier je dôležité na ceste tantry a je bránou k energii a k vedomiu. Keď prebudíme systém čakier zažívame extázu v každodennom živote, sme v súlade s naším kreatívnym vyjadrením, plynieme životom a cítime spojenie so sebou samým a máme bezproblémovú komunikáciu a vzťahy.

Spoločne budeme objavovať, zdieľať, tvoriť, prijímať, a predovšetkým praktizovať cvičenia, ktoré vedú k poznaniu a transformácii.

Každá čakra prináša určité lekcie a dotýka sa určitej oblasti nášho života a určitej časti tela. Každá nám zároveň ponúka svoj dar, ktorý je vo forme učenia sa cez zážitok a skúsenosť.

Počas každého víkendu preskúmame jednu čakru a jej témy, čo bude spolu 7 víkendov počas dvoch rokov na dokončenie celej tantrickej cesty čakier. Budeme používať tantrické meditácie, tanec, emočné uvoľnenie, cvičenie v páre alebo v skupine, zdielania, dychové cvičenia, dotyk, masáže a rituály.

Pre koho je seminár?

Seminár je vhodný pre jednotlivcov aj páry a je postavený tak, aby ho mohli absolvovať aj jednotlivci, ktorí budú cvičenia zdieľať v páre. Páry sú vitané a rešpektované.

Počas seminárov budeme pracovať spoločne aj oddelene (mužská a ženská skupina). Nemusíte absolvovať všetky víkendy, ale jednotlivé víkendy sa vzájomne podporujú.

Súčasťou semináru nie je pohlavný styk.

Víkendové semináre

Zážitkové zvedomovanie základných životných tém do našich životov a do partnerstva, v zmysle výroku “Nájsť spriaznenú dušu je veľmi zaujímavé, ale takmer nemožné. Spriaznenú dušu je však možné vytvoriť.”

OD SEXU K NADVEDOMIU” je tantrická cesta inšpirovaná učením majstra OSHA. Prináša zvedomovanie základných životných tém do našich životov a do partnerstva. V zmysle výroku “Nájsť spriaznenú dušu je veľmi zaujímavé, ale takmer nemožné. Spriaznenú dušu je však možné vytvoriť.” prinášajú Martin a Lucia poznanie, ako sa zharmonizovať na jednotlivých úrovniach nášho bytia a ako toto zažité poznanie prinášat do vedomého partnerského života.

Inštinkt a sexualita, emočná plynulosť, sila a zraniteľnosť, láska, kreativita, meditácia, splynutie a jednota. To sú základné témy s ktorými koncept “OD SEXU K NADVEDOMIU” pracuje. Preskúmame túto či už individuálnu alebo partnerskú cestu a prinesieme zážitok, ako je možné obohatiť a rozšíriť “TU A TERAZ” a “NAVŽDY”.