“Tantrická masáž?” – Nepoznaný dotyk zmyselnosti.

Home » Inšpirácie » “Tantrická masáž?” – Nepoznaný dotyk zmyselnosti.

“Tantrická masáž?” – Nepoznaný dotyk zmyselnosti.

Možno vás to prekvapí, ale tantrická masáž v skutočnosti neexistuje. Nemá tradíciu a je veľmi ťažko definovateľná. Často sa za pojem tantrická masáž skrývajú erotické služby alebo erotické masáže.

Tantrická práca s telom, čo by bolo asi lepšie pomenovanie ponúka spoznanie seba a energetických tokov v našich telách.

Dotyk hrá v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu. Zámerom tantrickej práce s telom je dotykmi uvoľniť a rozprúdiť energie v tele a spustiť nepoznané procesy. Tantrická práce s telom pracuje so sexuálnou energiou ako so základnou životnou esenciou, z ktorej sa rodí život. Dotknite sa svojich tiel, sŕdc a duší. Zažite dobrodružstvo zdieľania energií. Doprajte si liečenie a následnú radosť z prežívania vzťahov na novej, doteraz nepoznanej úrovni.

Pri tantrickej práci s telom ide v prvom rade o láskyplný vedomý dotyk, ktorého zámerom je priviesť prijímajúceho do stavu maximálneho uvoľnenia. Tento stav umožňuje veľmi účinne precítiť nabudené energie. Telo je nímavejšie na zmyslové podnety – aj jemný dotyk dokáže spôsobiť doslova búrku v tele. Počas masáže sa môžu uvoľniť dlho zadržiavané energie alebo bloky na fyzickej i citovej úrovni. Proces tantrickej práce s telom je tak prospešný nielen pre telo ale aj pre dušu.

Dovoľte si prijímať.

Zážitok z tantrickej práce s telom môže byť naozaj veľmi hlboký. Väčšinou ide o niečo nové, neobyčajné, v gastronómii by som to prirovnal napríklad k sushi. Treba však povedať, že jedinečnú a lahodnú chuť tohto gastronomického skvostu si nevychutná každý. Rovnako je to aj v prípade tantrickej práce s telom. Tá umožňuje človeku dostať sa do kontaktu so sebou samým, so svojím telom a v neposlednom rade umožňuje zážitok, ktorý je pre veľa ľudí v dnešnej dobe nepoznaný – dovoliť si prijímať. Z našej skúsenosti vieme, že často by sme sa rozdali, urobili veľa vecí pre druhých, či už z úprimnej snahy pomôcť, alebo jednoducho preto, lebo nevieme povedať NIE. Nie sme však zvyknutí dopriať rovnakou mierou sebe, či dostávať priehrštím od druhých. Dovoliť si prijímať a dostávať je však prvým predpokladom na to, aby ste si vychutnali tantrickú masáž.

Techniky a zážitky.

Čas strávený na masáži je výlučne o prijímaní a dostávaní na fyzickej, mentálnej a najmä energetickej úrovni. Nakoľko je tantrická masáž len všeobecný ťažko definovateľný pojem, zahŕňajúci niekoľko druhov masáží a techník, je vhodné mať vopred zámer, s ktorým do procesu vstúpite. Masáž môže mať charakter čisto relaxačný, kedy prichádza k hlbokej a silnej regenerácii, vďaka nabudenej energii. Iný druh masáže môže pracovať so sexuálnou energiou, kde sa nejedná o bezúčelnú sexuálnu stimuláciu, ale o dômyselne prepracovaný systém, ktorý človeka môže posunúť do iných vibrácií, do stavu rozšíreného vedomia. Zážitok spojený s týmto procesom je len ťažko opísateľný. Ďalší rozmer tantrických masážnych techník, kombinovaný s poznatkami o ľudskom tele a jeho meridiánoch, nám pomáha identifikovať rôzne energetické bloky v tele a umožňuje aj ich odstránenie.

Hranica intimity.

Je pravdou, že pri  masáži sa pracuje s celým telom, nevynímajúc yoni a lingam (tantrické pomenovanie pre ženské a mužské pohlavné orgány). Zámerom práce so sexuálnou energiou je jej nabudenie a následné rozvádzanie po tele. Stupeň intímneho dotyku závisí vždy od pocitu a voľby prijímajúceho. Čím viac sa dokáže uvoľniť, tým hlbší proces môže nastať. Pri tantrickej práci s telom ide často o veľmi silný emotívny i fyzický zážitok, ktorý pretrváva aj niekoľko dní. Je preto vhodné si na masáž vyhradiť dostatok času a po nej zostať v pokoji a vnímať nové energie, tak dlho, ako si vaše telo bude žiadať.

Energia vôkol nás.

Tantra nás učí, že všetko na tomto svete je vytvorené z energie, a to zo sexuálnej energie. My sami sme rovnako stvorení zo sexuálneho spojenia našich rodičov. Hovorí o jednom druhu energie, ktorý však môže mať rôzne podoby – podoby lásky, radosti, potešenia ale aj strachu či nenávisti. Pre naše šťastie je dôležité uvedomovať si všetky tieto formy základnej sexuálnej energie a vedome s nimi pracovať. Aj sem vás môže priviesť tantrická práce s telom. Do sveta vibrácií, uvoľnenia a objavenia nového rozmeru seba samých – cez to, čo všetko dokážete pomocou vášho tela vnímať. Môže vám pootvoriť dvierka a pomôcť nazrieť do hlbín svojho vnútra.

Čím lepšie budete poznať seba, tým harmonickejšie môžete vytvárať svoje vzťahy na všetkých úrovniach fyzického, citového i hlbšieho duševného spojenia.

Autor textu: Martin Vrabko.


Sexuálna energia je základnou zložkou nášho života. Každý jeden z nás má svoj počiatok, svoje zrodenie v sexuálnej energii. Má ohromnú silu, veľké možnosti jej využitia. Ako každá energia, môže mať deštruktívny alebo konštruktívny charakter v závislosti od zámeru ktorý do nej vložíme. Rovanko ako oheň, vietor, voda alebo energia atómu. Môže ničiť alebo pomáhať.

Na to aby sme svoju sexuálnu energiu mohli plne využívať vo svoj prospech, liečenie nás samotných alebo jednoducho prehĺbili úroveň nášho potešenia, odporúčame sa sa s vlastnou sexuálnou energiou spriateiť, spoznať ju a naučiť sa s ňou pracovať.

Taoistická masáž.

Pracuje s fyzickým aj energetickým telom. Zavedie Vás do sfér energií. Tao masáž uvoľňuje energetické bloky v celom tele a hlavne v panvovej oblasti. Pracuje s čakrami, prvotnou tvorivou energiou a po jej zdvihnutí v tele ju na záver harmonizuje a rovnomerne rozvádza a vyživuje ho. Trvá 90 – 120 min, podľa procesu prijímajúceho. Tao masáž odporúčame každému, kto má záujem o spoznávanie vlastného energetického systému. Je to vhodný úvod do sveta práce s vlastnou životnou energiou.

Tantricka-masaz-Bratislava

Kašmírska masáž.

Tento druh tantrickej masáže zachádza do hlbších energetických sfér, podobne ako Tao masáž, pracuje s energiou aj s fyzickým telom. Prebúdza hlboké a silné energie, účinkom ktorých je telo vyživované po dobu niekoľkých dní. Kašmírsku masáž odporúčame buď po absolvovaní TAO masáže, alebo po absolvovaní iných tantrických techník pracujúcich s energiami.

Intuitívna masáž.

Sleduje Vašu energiu. Masáž sa vyvíja prirodzene a intuitívne. Intuitívna masáž nemá štruktúru a každý nasledovný krok priamo vyplýva z predchádzajúceho. Masáž je vhodná ako doplnok po absolvovaní Taoistickej poprípade Kašmírskej masáže.


Masáž pre jednu osobu je za cenu 90 Euro a pre pár 180 Euro. Na masáž je možné prísť do našich priestorov na Obchodnú ulicu v Bratislave.

Na individuálnu aj párovú masáž sa môžete objednať mailom denne vrátane víkendu od 11:00 – 21:00. Je vhodné si na masáž aj s cestou vyhradiť cca 3-4 hodiny a po masáži si dopriať už len kľud a priestor na vnímanie procesu. Ideálne časy sú začať okolo šiestej podvečer, aby ste už nemali žiadny iný program a mohli v kľude nechať dobehnúť začatý proces.

Robíme len jednu masáž denne, nakoľko je to aj pre nás hlboký proces, pri ktorom sme plne ponorený do energií a niekoľko hodín sa venujeme len službe pre Vás.


Viac o masáži a často kladené otázky:

Prečo tantrická práca s telom?


Tantra ako učenie nielen že sexualitu a prácu so sexuálnou energiou zahŕňa, ale ju aj ďaleko presahuje. Je to cesta po ktorej sa kráča dlho, so svojimi priepasťami a vrcholmi, krásou ale aj trpkosťou. nachádzaním a púštaním, doslova sa otvára nový vesmír poznania toho, čo aj tak podvedome cítime ako prirodzené.

Tantrická práca s telom dokáže priblížiť tento vesmír a ponúka ochutnávku pred tým ako sa človek vydá touto cestou. Je to spôsob ako sa dostať bližšie k sebe. Intimita prítomná počas procesu otvára bránu do sfér ktoré sú inak zatvorené. Prináša svetlo do zranení, dodáva vzduch ohňu vášne, dostáva nás do prítomnosti a stavu “bez tela, času a priestoru“.

Tantrická práca s telom je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa niekoľko možných druhov masáží. Záleží na Vašom zámere a vašej schopnosti pracovať s vlastnou energiou. To znamená, do akej miery cítite vlastné energetické telo a energiu a ako s ňou dokážete pracovať, čo má vplyv na prežívanie procesov počas masáže. Pri masáži pracujeme s telom na fyzickej úrovni ale zároveň sa Vám rozhýbu aj energetické procesy.

Ako prebieha tantrická práca s telom?

Pri masáži venujeme plnú pozornosť láskyplnému dotyku, ktorý je doplnený aj o vnímanie podnetov ako sú vône a hudba. Pracujeme s dotykom na celom tele, vrátane intímnych zón. Ide o proces, pri ktorom môže nastať uvoľnenie a transformácia hlbokých emócií, špeciálne v prípade, ak láskyplný dotyk absentoval vo vašom doterajšom živote.

Nahotu pri masáži vnímame ako základnú ľudskú prirodzenosť. Je však plne na rozhodnutí prijímajúceho, do akej miery si želá vnoriť sa do procesu. Rešpektovanie hraníc je základným a neodmysliteľným tantrickým pravidlom v každom tantrickom stretnutí.

Ak ste u nás prvý krát, tak sa najprv pozhovárame o vašom zámere, čo by ste od masáže “očakávali”, aj keď slovo očakávanie nie je moc na mieste, pretože je dobré nemať žiadne očakávania. Ide skôr o to, aby sme sa pozreli na to, ako by sme vám mohli buď pomôcť alebo spríjemniť chvíle počas masáže.

 • Masáž začína jemným nalaďovaním sa, čo prebieha v stoji.
 • Nasleduje odbúranie stresu a napätia zo svalov – zámer v tejto časti je uvoľnenie na fyzickej úrovni.
 • Samotná masáž – cca 90 – 120 min. – práca s telom, kde hmat po hmate prechádzame celé telo. Zámerom tu je vybudovať energiu, ktorá sa postupne prelieva celým telom.
 • Asi v v dvoch tretinách masáže pokračuje masážou Yóni (tantrické meno pre ženské pohlavie) a Lingamu (mužské pohlavie), kde sa nejedná ani tak o bez účelovú sexuálnu stimuláciu ako o nabudenie životnej (sexuálnej) energie. Yóni / Lingam a celá panvová oblasť ako primárny zdroj energie je vlastne jedno z dôležitých energetických centier v našom tele.
 • Ďalšia fáza má za cieľ vybudovanú energiu porozvádzať po celom tele.
 • Masáž sa končí masážou a uvoľnením hlavy.
 • Po masáži máte ľubovoľne dlhý čas na zotrvanie v energii a dostatočný priestor na vnímanie procesu, ktorým ste práve prešli.

Jedna z najdôležitejších vecí je, že pri masáži sa uvoľňujete do vzrušenia, čo je úplne opačný princíp zažívania energie na aký sme bežne v západnom svete zvyknutí. Väčšinou sa tieto procesy spájajú s akciou, vzrušením, napätím a následným uvoľnením, často formou orgazmu.

Orgazmus a tantrická práca s telom

Orgazmus si tantrická práca s telom nekladie za cieľ, je však možné že sa dostaví v prípade, že sa energia vybuduje na dostatočnú úroveň. Tu je pozvánka pre Vás, aby ste vybudovanú energiu doslova “vytiahli” do vyšších centier namiesto prevalenia sa do orgazmu. Spôsob ako vyžaduje trochu prípravy a tréningu a dá sa naučiť na našich individuálnych sessions.

Kto vás bude masírovať?

Martin Vrabko photo by Silvia Sliviaková mediumMaritn
Venuje sa tantre od roku 2004, má za sebou niekoľko ročných tantrických výcvikov plus množstvo rôznych seminárov, kurzov, asistencií na seminároch.

Tatra teachers training absolvoval v rokoch 2015-2016 a momentálne vedie kurzy, semináre a sprevádza ludí aj individuálne na tantrickej ceste.

LuciaLucia
Vyštudovala liečebnú pedagogiku, zaoberá sa proces orientovanou psychológiou a spolu sa venujeme tantrickej ceste, čoho súčasťou sú aj masáže.

V súčasnosti v procese dlhodobého psychoterapeutického výcviku so zahraničnými lektormi a okrem masáže môžete u nej abslovovať aj individuálne psychoterapeutické sedenia.

Cesta tantry je pre nás cesta zdravej sexuality a spoznávania seba samých. Tantrické masáže sú len malou časťou cvičení a rituálov v tantrickom svete a sú veľmi vhodné ako úvod do tantrického učenia. Martin a Lucia spolu aboslovali výukový procese párovej Tantry a párových techník ako prehľbovať vzťah a objavovať úžasné hľbky sexuálneho spojenia partnerov.

Aký je rozdiel medzi tantrickou prácou s telom a erotickou masážou?

Jedným z hlavných rozdielov je stanovenie si zámeru. Tantrická práca s telom je prevádzaná s jasným zámerom budovania energie a následne vyživenie tela bez procesu vybitia. Ďalej pracujeme s vedomým láskyplným dotykom rituálnym spôsobom.

Tantrická práca s telom môže mať doslova liečivé účinky a nie je vínimka, že sa pri nej spustí hlboký emocionálny proces. Tantrická práca s telom sa okrem fyzického dotyku hlboko dotýka aj ducha a prepája vzájomne energetické centrá. Ide hlavne o centrá v pánvovej oblasti, v oblasti srdca a hlavy.

Mám obavy, ale téma ma priťahuje.

Ako každá nepoznaná vec v živote, aj tantrická prax môže vyvolávať obavy a strach. Strach je energia ktorá nás z krátkodobého hľadiska ochraňuje pred rôznymi “hlúposťami”, ale z dlhodobého hľadiska môže brzdiť náš vývoj. Je veľmi dôležité rozpoznať hranicu, kedy ide o našu ochranu a kedy už o permanentné odmietanie života. Ako pomôcka je vhodné uvedomiť si, precítiť, či príťažlivosť témy ako je Tantra všeobecne pochádza z hlavy, mysle alebo v nej vidíme možnosť ako si obohatiť život, poprípade vyliečiť dlho uložené boľačky.

Rozhodnutie urobené zo srdca, teda bez účasti mysle, ktorá často krát posudzuje a hodnotí veci bez autentickej skúsenosti, býva to správne.

Odporúčania pre tantrickú masáž.

Pred tantrickou prácou s telom sa odporúča:

 • nebyť príliš najedený a ani hladný
 • vyhradiť si dostatočný časový priestor na proces masáže
 • dopriať si čas na skľudnenie a psychickú pohodu

Po tantrickej práci s telom sa odporúča:

 • ostať ležať v energii tak dlho ako Vám to príde príjemné
 • nechať celý zážitok “pracovať” a verbálne o ňom hovoriť až na druhý deň
 • proces vnímať ako poznávanie seba a poznávanie vlastnej energie.

 

Comments are closed

UMENIE MILOVAŤ

Nahliadnite a naučte sa umeniu milovať. Objavte svet Tantry, svet potešenia, intimity a vedomej sexuality.

VAŠE PRÍBEHY

Emocionálne fotografie, ktorá ťa vezmú do sfér skutočného emočného plynutia, vyjadrenia tažko vyjadriteľného a zhmotnovania vytúženého.

FILM O TANTRE

Viac ako 40-minútový dokument vás uvedie do práce a životného poslania Alana Lowena, vyštudovaného psychológa, ktorý sa už desiatky rokov venuje organizovaniu zážitkových workshopov a dlhodobých tréningov s názvom Umenie bytia.

KAM NA TANTRU?

Zážitkové zvedomovanie základných životných tém do našich životov a do partnerstva, v zmysle výroku “Nájsť spriaznenú dušu je veľmi zaujímavé, ale takmer nemožné. Spriaznenú dušu je však možné vytvoriť.

SEXUALITA LÁSKA VEDOMIE UMENIE SPIRITUALITA
X